OBS: Nedan visas versionen från 15 okt 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 15 okt 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

Ersättning för sjukvårdsutgifter, d.v.s. utgifter för sjukvård utomlands eller inom den icke offentligt finansierade vården i Sverige, är skattepliktig bara om ersättningen betalas i form av livränta på grund av sjuk- eller olycksfallsförsäkringar som tecknats i samband med tjänst (11 kap. 42 § IL). Övriga ersättningar på grund av nämnda försäkring räknas till inkomstslaget tjänst (10 kap. 2 § IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]