OBS: Nedan visas versionen från 15 okt 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 15 okt 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

Sambruksföreningar är en form av ekonomisk förening som bedriver jordbruk eller trädgårdsnäring för medlemmarnas gemensamma räkning (lag 1975:417 om sambruksföreningar).

De lönetillägg och liknande ersättningar som en sambruksförening lämnar till en medlem eller någon annan, med hänsyn till resultatet av verksamheten, ska dras av (39 kap. 28 § IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Lag (1975:417) om sambruksföreningar [1]