OBS: Detta är årsutgåva 2015.12. Visa senaste årsutgåvan.

Meny

Information om hur du beräknar anskaffningsvärdet för byggnad och mark, hur du gör avdrag för anskaffningsvärde samt regler om vad som utgör löpande underhåll och reparationsavdrag.