OBS: Nedan visas versionen från 4 nov 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 4 nov 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

Ekonomiska föreningar som är kooperativa i inkomstskattelagens mening får i många fall göra avdrag för lämnad utdelning. Mottagaren beskattas på olika sätt för utdelningen beroende på vad det är för typ av utdelning och i vilket inkomstslag utdelningen ska tas upp.