OBS: Detta är utgåva 2015.16. Sidan är avslutad 2022.

Det är en skattepliktig förmån när kort för resa i tjänsten används för privata resor.

Års- eller andra kort för resor

Det förekommer att anställda som gör tjänsteresor, får årskort eller månadskort av olika slag som även får användas för privat bruk. Det kan vara fråga om kort på SJ eller hos olika flygbolag.

Beskattning ska ske för värdet av de privata resor som faktiskt företagits (RÅ 1987 ref. 81).

Om den anställde inte lämnar någon redogörelse för det privata nyttjandet av kortet bör han beskattas för ett förmånsvärde som motsvarar hela kostnaden för kortet om det inte finns några inskränkningar i det privata nyttjandet.

Om tjänstekortet däremot inte till någon del används för privat bruk uppkommer ingen privat förmån. I sådana fall bör ett avtal ha träffats mellan arbetsgivaren och den anställde att tjänstekortet inte får användas för privat bruk (SKV A 2014:33).

Lokala periodkort

Om arbetsgivaren betalar för lokala och regionala kort förutsätts kortet vara för privat bruk, även om det också används för tjänsteresor på arbetsorten. Det kan vara fråga om års-, månads- eller periodkort.

Den anställde bör i sådana fall förmånsbeskattas för hela kortvärdet.

Avdrag för eventuella tjänsteresor med kortet medges inte eftersom den anställde inte haft några merutgifter för resorna.

Endast om kort av den här typen förvaras på arbetsplatsen för att endast användas av personalen vid tjänsteärenden undviks förmånsbeskattning.

Referenser på sidan

Allmänna råd

  • Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner för beskattningsåret 2015 [1]

Domar & beslut

  • RÅ 1987 ref. 81 [1]