OBS: Detta är utgåva 2015.3. Visa senaste utgåvan.

Bokföringslagen ger företagen möjlighet att ansöka om dispens från vissa regler hos Skatteverket (läs mer om hur beslutet om dispens fattas). Bokföringslagen innehåller inte några särskilda regler om omprövning av beslut. Det innebär att förvaltningslagens regler om omprövning blir tillämpliga på de beslut Skatteverket fattar med stöd av bokföringslagen (27 § FL). Läs mer om omprövning enligt förvaltningslagen.

Det är västra regionen inom Skatteverket som handlägger dispenser enligt bokföringslagen. Läs även om hur ett ärende handläggs.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förvaltningslag (1986:223) [1]