OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Ett företag har möjlighet att ansöka om dispens från vissa regler i bokföringslagen hos Skatteverket. Bokföringslagen innehåller inte några särskilda regler om omprövning av beslut. Det innebär att förvaltningslagens regler om omprövning blir tillämpliga på de beslut Skatteverket fattar med stöd av bokföringslagen (27 § FL). Myndighets beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten (9 kap. 1 § BFL).

Det är Skatteenhet 3, Box 2825, 403 20 Göteborg, handlägger dispenser enligt bokföringslagen inom Skatteverket. Läs även om hur ett ärende handläggs.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Bokföringslag (1999:1078) [1]
  • Förvaltningslag (1986:223) [1]