OBS: Detta är utgåva 2015.3. Visa senaste utgåvan.

Om det finns särskilda skäl kan Skatteverket besluta om anstånd med att lämna redovisning och att betala in kupongskatt för en central värdepappersförvarare eller ett aktiebolag (20 § KupL). Ett anstånd kan beviljas om ytterligare tid behövs med hänsyn till redovisningens omfattning eller av andra särskilda skäl. Privatpersoner kan aldrig beviljas anstånd med inbetalning av kupongskatt.

Ansökan om anstånd lämnas skriftligen och senast den dag då redovisningen ska lämnas (SOU 1999:97 s. 63).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Kupongskattelag (1970:624) [1]

Övrigt

  • SOU 1999:97 [1]