OBS: Detta är utgåva 2016.2. Visa senaste utgåvan.

Avdrag kan medges för betald utländsk skatt i inkomstslaget tjänst enligt vad som gäller för övriga utgifter. Avdraget påverkar inte PGI.

Vad krävs för att få göra avdrag?

I inkomstslaget tjänst i IL görs en hänvisning till bestämmelserna i inkomstslaget näringsverksamhet när det gäller avdrag för utländsk skatt (12 kap. 1 § IL). Läs om vad som krävs för att få göra avdrag för utländsk skatt.

Avdrag medges enligt reglerna för ”övriga utgifter”

Skatteverket anser att avdrag för betald utländsk skatt i tjänst får göras enligt de regler som gäller för ”övriga utgifter” i 12 kap. 2 § IL eftersom utländsk skatt inte tillhör någon av de andra uppräknade utgifterna.

PGI påverkas inte

Skatteverket anser att ett avdrag för utländsk skatt inte påverkar PGI eftersom det inte är fråga om ”kostnader som denne haft i arbetet”.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]

Ställningstaganden

  • Avdrag för betald utländsk skatt i tjänst och kapital [1] [2]