OBS: Detta är utgåva 2016.6. Visa senaste utgåvan.

Kostnadsersättningar, förmåner och alla andra inkomster som man får på grund av tjänst ska tas upp som intäkt (11 kap. 1 § IL).

När en tjänsteresa pågår en längre tid är det vanligt att arbetsgivaren ersätter den anställde för hans eller hennes hemresor. En sådan hemresa, t.ex. över en helg, är en privat resa. Om arbetsgivaren betalar resan får den anställde en skattepliktig förmån. Förmånen värderas till marknadsvärde, vilket i regel är det pris som arbetsgivaren har betalat för resan.

Ofta finns det rätt till avdrag för hemresorna (12 kap. 24 § IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]