OBS: Detta är utgåva 2016.7. Sidan är avslutad 2018.

Skatteverket har en databas över identitetskort för folkbokförda i Sverige. För behandling av uppgifter i id-kortsverksamheten ska Skatteverket tillämpa både bestämmelser i lagen om identitetskort för folkbokförda i Sverige, förordningen om identitetskort för folkbokförda i Sverige och bestämmelser i PuL.

För att få en fullständig bild av tillämpliga bestämmelser behöver du läsa innehållet både på denna sida och på sidan om personuppgiftslagen. Dessutom finns det bestämmelser om sekretess för uppgifter i id-kortsverksamheten.

Skatteverket ska med hjälp av automatiserad behandling föra en databas med uppgifter om identitetskort för folkbokförda i Sverige (id-kortsdatabasen).

När Skatteverket behandlar personuppgifter automatiserat för id-kortsverksamheten ska Skatteverket tillämpa lagen (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige och förordningen (2015:904) om identitetskort för folkbokförda i Sverige. Skatteverket ska även tillämpa bestämmelser i PuL.

Mer information om Skatteverkets behandling av personuppgifter i id-kortsverksamheten kommer inom kort.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2015:904) om identitetskort för folkbokförda i Sverige [1]
  • Lag (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige [1]