OBS: Detta är utgåva 2016.7. Sidan är avslutad 2018.

Skatteverket för ett äktenskapsregister och registrerar bouppteckningar. Vid elektronisk behandling av uppgifter i äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheterna gäller bestämmelserna i lagen om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter, förordningen om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter samt bestämmelserna i PuL.

För att få en fullständig bild av tillämpliga bestämmelser behöver du läsa innehållet både på denna sida och på sidan om personuppgiftslagen. Dessutom finns det bestämmelser om sekretess för uppgifter i äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheterna.

När Skatteverket behandlar personuppgifter i äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheterna ska Skatteverket tillämpa lagen (2015:898) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter och förordningen (2015:905) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter. Skatteverket ska även tillämpa bestämmelser i PuL.

Mer information om Skatteverkets behandling av personuppgifter i äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheterna kommer inom kort.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2015:905) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter [1]
  • Lag (2015:898) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter [1]