OBS: Detta är utgåva 2018.10. Visa senaste utgåvan.

Beslut om vägavgift fattas av Transportstyrelsen för Skatteverkets räkning. Vägtrafikskattelagens regler gäller i tillämpliga delar.

Vem fattar beslut?

Skatteverket är beskattningsmyndighet i fråga om vägavgift (3 § LVA). Skatteverket är också central förvaltningsmyndighet i fråga om vägavgift (4 § LVA).

Transportstyrelsen fattar beslut om vägavgift för Skatteverkets räkning i fråga om fordon som är upptaget i det svenska vägtrafikregistret (4 § första stycket FVA).

Om uppgifter som behövs för att bestämma vägavgiften saknas i vägtrafikregistret får Skatteverket föreskriva att vägavgift ska tas ut enligt grunder som Skatteverket bestämmer (4 § andra stycket FVA).

Vägtrafikskattelagen gäller i tillämpliga delar

Bestämmelserna i 4 kap. och 5 kap. 7 § VSL gäller i tillämpliga delar i fråga om vägavgift. Uttrycken Skatteverket, avgiftsskyldig, avgiftsperiod, avgiftsskyldighet och avgiftsbelopp i LVA motsvarar då uttrycken beskattningsmyndighet, skattskyldig, skatteperiod, skattskyldighet och skattebelopp i VSL (12 § första stycket LVA).

Läs mer om beslut enligt VSL på sidan Beslut om vägtrafikskatt.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (1997:1140) om vägavgift för vissa tunga fordon [1] [2]
  • Lag (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon [1] [2] [3]
  • Vägtrafikskattelag (2006:227) [1] [2]