OBS: Detta är utgåva 2018.2. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket är utfärdande myndighet vid handläggning av ärenden enligt lagen om identitetskort för folkbokförda i Sverige.

Vem fattar beslut?

Skatteverket är den utfärdande myndigheten enligt lagen (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige (2 § IdF). Det är alltså Skatteverket som efter ansökan fattar beslut om

  • utfärdande av identitetskort
  • avslag på ansökan
  • återkallelse av identitetskort
  • övriga frågor i samband med tillämpningen av lagen och den kompletterande förordningen.

Det är också Skatteverket som fattar beslut när det gäller omprövning av beslut enligt lagen respektive förordningen.

Skatteverket har meddelat föreskrifter om identitetskort: SKVFS 2009:14.

Besluten gäller omedelbart

Ett beslut enligt lagen, t.ex. om avslag eller återkallelse, gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet (20 § IdL).

En ansökningsavgift måste betalas

För att en prövning av en ansökan om identitetskort ska göras måste sökande dessförinnan ha betalat en ansökningsavgift (16 § IdF). Om så inte har skett gäller bestämmelserna i 11 § AvgF i tillämpliga delar. För prövning av ansökan gäller i övrigt bestämmelserna i 12–14 §§ AvgF.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Föreskrifter

  • Skatteverkets föreskrifter om identitetskort; [1]

Lagar & förordningar

  • Avgiftsförordning (1992:191) [1] [2]
  • Förordning (2015:904) om identitetskort för folkbokförda i Sverige [1] [2]
  • Lag (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige [1]