OBS: Detta är utgåva 2019.4. Visa senaste utgåvan.

Ett skatteavtal tillämpas tillsvidare om det inte sägs upp av någon av parterna.

Avtalstext

This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the year ...... In such event, the Convention shall cease to have effect:

a) (in State A): .........................................

b) (in State B): .........................................

Beskrivning av artikeln

Med tanke på förutsebarheten för dem som ska tillämpa ett avtal är det fördelaktigt att ett avtal förblir i kraft åtminstone under en viss minsta tidsrymd.

Avvikelser i svenska skatteavtal

I svenska avtal föreskrivs ofta att uppsägning kan ske först efter det att avtalet varit i kraft under minst fem år. Avtalet kan dock såväl ändras som sägas upp under femårsperioden om parterna är överens om detta. Det bör också framhållas att det inte i alla avtal föreskrivs något om en viss minsta giltighetstid.