OBS: Detta är utgåva 2019.4. Visa senaste utgåvan.

SFL:s bestämmelser om omprövning är tillämpliga på de beslut om skatt på tobak som fattas av Skatteverket. Skatteverkets övriga beslut enligt lagen om tobaksskatt (LTS) omfattas inte av SFL:s bestämmelser om omprövning.

Beslut om skatt enligt LTS omprövas enligt SFL

SFL:s bestämmelser om omprövning är tillämpliga på de beslut om punktskatt på tobak som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i lagen om tobaksskatt, LTS (34 och 34 a §§ LTS). Observera att beslut om återbetalning av skatt enligt 29, 30 eller 40 a § LTS ska anses som beslut om punktskatt (53 kap. 5 § SFL). Skatteverkets övriga beslut enligt LTS omfattas inte av SFL:s bestämmelser om omprövning. Det finns heller inga särskilda bestämmelser om omprövning i LTS. Förvaltningslagens bestämmelser om ändring är därför tillämpliga på dessa beslut.

Beslut där SFL:s bestämmelser om omprövning inte är tillämpliga

Följande typer av beslut omfattas inte av SFL:s bestämmelser om omprövning:

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar