OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

SFL:s bestämmelser är tillämpliga på de beslut om skatt på tobak som fattas av Skatteverket. Skatteverkets övriga beslut enligt lagen om tobaksskatt (LTS) omfattas inte av SFL:s bestämmelser.

SFL:s bestämmelser är tillämpliga på beslut om skatt enligt LTS

SFL:s bestämmelser är tillämpliga på de beslut om punktskatt på tobak som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i lagen om tobaksskatt, LTS (34 och 34 a §§ LTS). Observera att beslut om återbetalning av skatt enligt 29, 30 eller 40 a § LTS ska anses som beslut om punktskatt (53 kap. 5 § SFL). Skatteverkets övriga beslut enligt LTS omfattas inte av SFL:s bestämmelser.

Vilka beslut fattas med stöd av LTS?

De beslut som fattas med stöd av LTS är följande:

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar