OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

SFL:s bestämmelser är tillämpliga på de beslut om skatt på alkohol som fattas av Skatteverket. Skatteverkets övriga beslut enligt lagen om alkoholskatt (LAS) omfattas inte av SFL:s bestämmelser.

SFL:s bestämmelser är tillämpliga på beslut om skatt enligt LAS

SFL:s bestämmelser är tillämpliga på de beslut om punktskatt på alkohol som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i lagen om alkoholskatt, LAS (34 och 34 a §§ LAS). Skatteverkets övriga beslut enligt LAS omfattas inte av SFL:s bestämmelser. Observera att beslut om återbetalning av skatt enligt 28, 29 eller 30 § LAS ska anses som beslut om punktskatt (53 kap. 5 § SFL).

Vilka beslut fattas med stöd av LAS?

De beslut som fattas med stöd av LAS är följande:

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar