OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

Beslut om vägavgift och dröjsmålsavgift fattas av Transportstyrelsen för Skatteverkets räkning. Vägtrafikskattelagens regler gäller i tillämpliga delar.

Vem fattar beslut?

Skatteverket är beskattningsmyndighet i fråga om vägavgift (3 § LVA). Skatteverket är också central förvaltningsmyndighet i fråga om vägavgift (4 § LVA).

Transportstyrelsen fattar beslut om vägavgift och dröjsmålsavgift för Skatteverkets räkning i fråga om fordon som är upptaget i det svenska vägtrafikregistret (4 § första stycket FVA).

Om uppgifter som behövs för att bestämma vägavgiften saknas i vägtrafikregistret får Skatteverket föreskriva att vägavgift ska tas ut enligt grunder som Skatteverket bestämmer (4 § andra stycket FVA).

Vägtrafikskattelagen gäller i tillämpliga delar

Bestämmelserna i 4 kap. och 5 kap. 7 § VSL gäller i tillämpliga delar i fråga om vägavgift. Uttrycken Skatteverket, avgiftsskyldig, avgiftsperiod, avgiftsskyldighet och avgiftsbelopp i LVA motsvarar då uttrycken beskattningsmyndighet, skattskyldig, skatteperiod, skattskyldighet och skattebelopp i VSL (12 § första stycket LVA).

Läs mer om beslut enligt VSL på sidan Beslut om vägtrafikskatt.

Särskilt om dröjsmålsavgift

Dröjsmålsavgift ska tas ut om vägavgift inte betalas inom föreskriven tid. Dröjsmålsavgiften beräknas enligt bestämmelserna i lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift.

Skatteverket får besluta om hel eller devis befrielse från dröjsmålsavgift om det finns särskilda skäl. För ett sådant beslut gäller bestämmelserna om beslut om vägavgift i LVA (18 § LVA).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (1997:1140) om vägavgift för vissa tunga fordon [1] [2]
  • Lag (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon [1] [2] [3] [4]
  • Lag (1997:484) om dröjsmålsavgift [1]
  • Vägtrafikskattelag (2006:227) [1] [2]