OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

SFL:s bestämmelser om omprövning är tillämpliga på de beslut om skatt på kemikalier i viss elektronik som Skatteverket fattar. Skatteverkets övriga beslut enligt lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik (LSKE) omfattas inte av SFL:s bestämmelser om omprövning.

Beslut om skatt enligt LSKE omprövas enligt SFL

SFL:s bestämmelser om omprövning är tillämpliga på de beslut om punktskatt på kemikalier i viss elektronik som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i LSKE (15 § LSKE). Skatteverkets övriga beslut enligt LSKE omfattas inte av SFL:s bestämmelser om omprövning. Det finns heller inga särskilda bestämmelser om omprövning i LSKE. Förvaltningslagens bestämmelser om ändring är därför tillämpliga på dessa beslut.

Beslut där SFL:s bestämmelser om omprövning inte är tillämpliga

Följande typer av beslut omfattas inte av SFL:s bestämmelser om omprövning:

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik [1] [2] [3] [4] [5]