OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

SFL:s bestämmelser om omprövning är tillämpliga på de beslut om nikotinskatt som Skatteverket fattar. Skatteverkets övriga beslut enligt lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter (LSNP) omfattas inte av SFL:s bestämmelser om omprövning.

Beslut om skatt enligt LSNP omprövas enligt SFL

SFL:s bestämmelser om omprövning är tillämpliga på de beslut om punktskatt på vissa nikotinhaltiga produkter (nikotinskatt) som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i LSNP (17 § LSNP). Observera att beslut om återbetalning av skatt enligt 14 § LSNP ska anses som beslut om punktskatt (53 kap. 5 § SFL). Skatteverkets övriga beslut enligt LSNP omfattas inte av SFL:s bestämmelser om omprövning. Det finns heller inga särskilda bestämmelser om omprövning i LSNP. Förvaltningslagens bestämmelser om ändring av beslut är därför tillämpliga på dessa beslut.

Beslut där SFL:s bestämmelser om omprövning inte är tillämpliga

Följande typer av beslut omfattas inte av SFL:s bestämmelser om omprövning:

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter [1] [2] [3] [4]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]