OBS: Detta är utgåva 2021.4. Visa senaste utgåvan.

SFL:s bestämmelser är tillämpliga på de beslut om skatt på energi som Skatteverket fattar. Skatteverkets övriga beslut enligt lagen om skatt på energi (LSE) omfattas inte av SFL:s bestämmelser.

SFL:s bestämmelser är tillämpliga på beslut om skatt enligt LSE

SFL:s bestämmelser är tillämpliga på de beslut om punktskatt på energi som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i LSE (6 kap. 1 § och 1 a § LSE). Observera att beslut om återbetalning eller kompensation enligt 9 kap. 2, 3, 5, 5 a, 6, 8 a, 10 eller 11 § eller 11 kap. 12–15 §§ LSE ska anses som beslut om punktskatt (53 kap. 5 § SFL). Skatteverkets övriga beslut enligt LSE omfattas inte av SFL:s bestämmelser.

Vilka beslut fattas med stöd av LSE?

De beslut som fattas med stöd av LSE är följande.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar