OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

SFL:s bestämmelser är tillämpliga på de beslut om skatt på energi som Skatteverket fattar. Skatteverkets övriga beslut enligt lagen om skatt på energi (LSE) omfattas inte av SFL:s bestämmelser.

SFL:s bestämmelser är tillämpliga på beslut om skatt enligt LSE

SFL:s bestämmelser är tillämpliga på de beslut om punktskatt på energi som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i LSE (6 kap. 1 § och 1 a § LSE). Skatteverkets övriga beslut enligt LSE omfattas inte av SFL:s bestämmelser.

Vilka beslut fattas med stöd av LSE?

De beslut som fattas med stöd av LSE är följande:

Referenser på sidan

Lagar & förordningar