OBS: Detta är utgåva 2023.13. Visa senaste utgåvan.

Genom att jämka korrigerar man avdragen ingående skatt så att avdraget motsvarar hur mycket en tillgång används i en verksamhet som medför skattskyldighet. På dessa sidor används ibland begreppet köp. Med köp förstås här även import och unionsinterna förvärv.

Uppdaterat

Referenser inom jämkning av ingående skatt