OBS: Detta är utgåva 2023.13. Visa senaste utgåvan.

De flesta av Skatteverkets beslut går att ändra eller ompröva, och i vissa fall är Skatteverket skyldigt att ändra eller ompröva ett meddelat beslut. I förvaltningslagen finns det bestämmelser som kan sägas vara miniminivå för när en ändring får eller ska göras. För många områden finns det dessutom bestämmelser om omprövning i speciallagarna. I de fallen gäller bestämmelserna om omprövning i respektive speciallag före förvaltningslagens bestämmelser om rättelse och ändring.

Uppdaterat

    • 2023-03-06 Rättelse: Felaktiga exempel har tagits bort
    • Omprövning, rättelse och ändring / Omprövning och ändring inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / På Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel / Efterbeskattning – omprövning på Skatteverkets initiativ till nackdel efter tvåårsfristen / Förkortad tid för efterbeskattning vid dödsfall