OBS: Detta är utgåva 2023.15. Visa senaste utgåvan.

Omfattningen av undantaget

Undantag från mervärdesskatt gäller för tillhandahållanden av tjänster i en verksamhet för produktion och utsändning av radio- och televisionsprogram under förutsättning att verksamheten huvudsakligen finansieras av statsanslag (10 kap. 27 § ML).

Undantaget gäller

  • verksamhet hos Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB eller Sveriges Utbildningsradio AB eller hos helägt dotterbolag till ett eller flera av bolagen
  • för produktion och utsändning av radio- och televisionsprogram
  • i den mån verksamheten finansieras genom public service-avgiften.

Frågan om public service-avgiften utgör en ersättning för en tjänst har prövats av EU-domstolen i mål C-11/15, Cesky rozhlas.

Ingen avdragsrätt

Undantaget i 10 kap. 27 § ML är ett s.k. okvalificerat undantag och ger därför inte avdragsrätt enligt 13 kap. 10 § ML.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (2023:200) [1]