OBS: Detta är utgåva 2023.3. Visa senaste utgåvan.

Den som beslutet gäller kan begära omprövning av ett beslut enligt SFL. Begäran ska lämnas till Skatteverket inom en viss tid, beroende på vad beslutet gäller.