OBS: Detta är utgåva 2023.3. Visa senaste utgåvan.

Bestämmelser om omprövning av Skatteverkets beslut finns i 66 kap. SFL. Möjligheten till omprövning och inom vilken tid det ska ske beror bl.a. på vem det är som har tagit initiativ till ärendet och om beslutet är till fördel eller till nackdel för den som ärendet gäller.

Uppdaterat

    • 2023-03-06 Rättelse: Felaktiga exempel har tagits bort
    • Skatteförfarandelagen (SFL) / På Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel / Efterbeskattning – omprövning på Skatteverkets initiativ till nackdel efter tvåårsfristen / Förkortad tid för efterbeskattning vid dödsfall