OBS: Detta är utgåva 2023.3. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket fattar beslut inom en rad olika ämnesområden. För flera av dessa områden finns det särskilda bestämmelser för omprövning. Om sådana inte finns gäller FL:s bestämmelser om ändring av beslut.

Uppdaterat

    • 2023-03-06 Rättelse: Felaktiga exempel har tagits bort
    • Omprövning och ändring inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / På Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel / Efterbeskattning – omprövning på Skatteverkets initiativ till nackdel efter tvåårsfristen / Förkortad tid för efterbeskattning vid dödsfall