OBS: Detta är utgåva 2023.8. Visa senaste utgåvan.

Förseningsavgifter, skattetillägg, kontrollavgifter, återkallelseavgifter, dokumentationsavgifter, rapporteringsavgifter och plattformsavgifter ska tillfalla staten (52 kap. 11 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]