OBS: Detta är utgåva 2023.8. Visa senaste utgåvan.

Har Skatteverket gjort någon iakttagelse avseende en revisor som kan ha betydelse för Revisorsinspektionens verksamhet ska Skatteverket underrätta inspektionen.

I vissa situationer är Skatteverket skyldigt att anmäla brott.