OBS: Detta är utgåva 2023.9. Visa senaste utgåvan.

En person folkbokfördes under rubriken utan känd hemvist före den 1 september 2022, om bosättningen inte kunde knytas till en fastighet eller en kommun och hen inte skulle avregistreras som utflyttad från Sverige. En person som oavbrutet under två år har saknat känd hemvist ska avregistreras från folkbokföringen som försvunnen.

Bestämmelsen om folkbokförd utan känd hemvist har upphört att gälla

Före den 1 september 2022 ansågs en person sakna känd hemvist om bosättningen inte kunde knytas till en fastighet eller en kommun och hen inte skulle avregistreras som utflyttad. Bestämmelserna om utan känd hemvist finns på 2020 års utgåva av sidan Utan känd hemvist.

En person som inte kan knytas till en fastighet eller kommun och inte heller är utflyttad ska från och med den 1 september 2022 i stället avregistreras från folkbokföringen som försvunnen (21 § första stycket FOL).

Adress ska inte registreras i folkbokföringen

En person som är folkbokförd utan känd hemvist saknar folkbokföringsadress eftersom bosättningen inte kan knytas till en fastighet. Skatteverket ska som huvudregel inte heller registrera en särskild postadress för personen.

Efter två år ska personen avregistreras som försvunnen

En person som oavbrutet under två år har saknat känd hemvist ska avregistreras från folkbokföringen som försvunnen. Den äldre lydelsen av 21 § FOL gäller fortfarande för personer som före den 1 september 2022 ansetts sakna känd hemvist

(övergångsbestämmelserna till lag (2022:1280) om ändring i FOL och prop.2021/22:217 s. 61).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Folkbokföringslag (1991:481) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2021/22:217 Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen [1]