OBS: Detta är utgåva 2024.1. Visa senaste utgåvan.

Förändringar

Fastighetstaxering

Nya sidor

Folkbokföring

Uppdaterade sidor

Förvaltningsrätt & förfarande

Nya sidor

Inkomstskatt

Nya sidor

Mervärdesskatt

Uppdaterade sidor

 • Upplåtelse av fastighet

  Start / 2018 / Mervärdesskatt / Skatteplikt och undantag / Undantag från skatteplikt / Fastighetsområdet / Överlåtelse eller upplåtelse av fastighet

Borttagna sidor

 • Fastighetsupplåtelsen är en separat del

  Start / 2018 / Mervärdesskatt / Skatteplikt och undantag / Undantag från skatteplikt / Fastighetsområdet / Överlåtelse eller upplåtelse av fastighet

 • Fastighetsupplåtelsen är överordnad

  Start / 2018 / Mervärdesskatt / Skatteplikt och undantag / Undantag från skatteplikt / Fastighetsområdet / Överlåtelse eller upplåtelse av fastighet

 • Fastighetsupplåtelsen är underordnad

  Start / 2018 / Mervärdesskatt / Skatteplikt och undantag / Undantag från skatteplikt / Fastighetsområdet / Överlåtelse eller upplåtelse av fastighet