På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Jag förstår
Meny

Förändringar

Start

Uppdaterade sidor

Bokföring & redovisning

Nya sidor

 • Årsbokslut (K2 och K3)

  Start / 2018 / Bokföring & redovisning / Vad gäller för olika företagsformer? / BFN:s indelning av företag (K1–K4) / Vad kännetecknar de olika K-regelverken?

 • Handelsbolag

  Start / 2018 / Bokföring & redovisning / Vad gäller för olika företagsformer?

Uppdaterade sidor

Borttagna sidor

 • Lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

  Start / 2018 / Bokföring & redovisning / Vad är redovisning?

 • Lagen om årsredovisning i försäkringsföretag

  Start / 2018 / Bokföring & redovisning / Vad är redovisning?

Fastighetstaxering

Uppdaterade sidor

Borttagna sidor

 • Småhus

  Start / 2018 / Fastighetstaxering

Folkbokföring

Nya sidor

 • Distrikt

  Start / 2018 / Folkbokföring / Flytt

Uppdaterade sidor

Förvaltningsrätt & förfarande

Nya sidor

Uppdaterade sidor

 • Det statliga förvaltningssystemet

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet

 • Statsförvaltningens grunder

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Det statliga förvaltningssystemet

 • Myndighetsförordningen

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Det statliga förvaltningssystemet

 • Arbets- och handläggningsordning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Det statliga förvaltningssystemet

 • Lagstiftning och rättskällor

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet

 • Lagstiftningsarbetet

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Lagstiftning och rättskällor

 • Förordningar och myndighetsföreskrifter

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Lagstiftning och rättskällor

 • Förarbeten till lagstiftning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Lagstiftning och rättskällor

 • EU-rättens påverkan på svensk rätt

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet

 • Rättskällor inom EU-rätten

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / EU-rättens påverkan på svensk rätt

 • EU-konform tolkning och direkt effekt

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / EU-rättens påverkan på svensk rätt

 • EU-avgift samt ekonomiska påföljder av fördragsbrott

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / EU-rättens påverkan på svensk rätt

 • Förvaltningslagen och dess tillämpning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet

 • När används förvaltningslagen?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Förvaltningslagen och dess tillämpning

 • Myndigheternas serviceskyldighet

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Förvaltningslagen och dess tillämpning

 • Serviceskyldighetens omfattning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Förvaltningslagen och dess tillämpning / Myndigheternas serviceskyldighet

 • Skyldigheten att svara

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Förvaltningslagen och dess tillämpning / Myndigheternas serviceskyldighet

 • Om du vänder dig till fel myndighet

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Förvaltningslagen och dess tillämpning / Myndigheternas serviceskyldighet

 • Myndigheter ska vara tillgängliga för allmänheten

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Förvaltningslagen och dess tillämpning / Myndigheternas serviceskyldighet

 • Myndigheterna ska samverka

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Förvaltningslagen och dess tillämpning

 • Avgiftsförordningen

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet

 • Skatteförfarandelagens tillämpning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet

 • Tillämpningsområde

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Skatteförfarandelagens tillämpning

 • Övergångsbestämmelser

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Skatteförfarandelagens tillämpning

 • Proportionalitetsprincipen

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet

 • Begreppet ärende i förvaltningslagen

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Vad är myndighetsutövning?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Partsbehörighet

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden / Partsbehörighet, rättslig handlingsförmåga och saklegitimation

 • Rättslig handlingsförmåga

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden / Partsbehörighet, rättslig handlingsförmåga och saklegitimation

 • Saklegitimation

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden / Partsbehörighet, rättslig handlingsförmåga och saklegitimation

 • Vilka personer intar ställning som parter i ett ärende?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden / Part och företrädare

 • Behörig företrädare

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden / Part och företrädare

 • Tolk och översättning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Ombud och biträde

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Allmänna krav på handläggningen av ärenden

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Att inleda ett ärende

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • När en handling räknas som inkommen till en myndighet och undertecknande av handling

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Jävsgrunderna i förvaltningslagen

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Att hämta in ett yttrande genom remiss

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Muntlig handläggning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Anteckningsskyldighet

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Partsinsyn

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Viteslagen

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Vem ska registreras?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Registrering

 • Anmälan för registrering

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Registrering

 • Fastställt formulär

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Registrering

 • Föreläggande om registrering

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Registrering

 • Beslut om registrering

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Registrering

 • Avregistrering

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Registrering

 • Ansökan om anstånd

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Anstånd med att lämna deklaration och särskilda uppgifter

 • Inkomstdeklaration och särskilda uppgifter

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Anstånd med att lämna deklaration och särskilda uppgifter

 • Skattedeklaration

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Anstånd med att lämna deklaration och särskilda uppgifter

 • Formkrav

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande

 • Uppgifter som har lämnats för någon annans räkning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande

 • Arbetsgivardeklaration

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande

 • Förenklad arbetsgivardeklaration

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande

 • Fastighetsdeklarationer m.m.

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande

 • När och var ska inkomstdeklaration lämnas?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Inkomstdeklaration och särskilda uppgifter

 • Fysiska personer

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Inkomstdeklaration och särskilda uppgifter / Vem ska lämna en inkomstdeklaration?

 • Dödsbon

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Inkomstdeklaration och särskilda uppgifter / Vem ska lämna en inkomstdeklaration?

 • Generella bestämmelser

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Inkomstdeklaration och särskilda uppgifter / Vad ska en inkomstdeklaration innehålla?

 • Fåmansföretag, dess delägare samt företagsledare

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Inkomstdeklaration och särskilda uppgifter / Vad ska en inkomstdeklaration innehålla? / Särskilt om vissa skattesubjekt

 • Handelsbolags och delägares deklara­tions- och uppgiftsskyldighet

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Inkomstdeklaration och särskilda uppgifter / Vad ska en inkomstdeklaration innehålla? / Särskilt om vissa skattesubjekt

 • Vem ska lämna mervärdesskattedeklaration och vad ska den innehålla?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Mervärdesskattedeklaration

 • Redovisningsperiod för mervärdesskattedeklaration

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Mervärdesskattedeklaration

 • Ändring av redovisningsperiod

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Mervärdesskattedeklaration

 • Deklarationstidpunkt

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Mervärdesskattedeklaration

 • Vem ska lämna en punktskattedeklaration och vad ska den innehålla?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Punktskattedeklaration

 • Redovisningsperioder för punktskattedeklaration

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Punktskattedeklaration

 • Deklarationstidpunkt för en punktskattedeklaration

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Punktskattedeklaration

 • Särskild skattedeklaration

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande

 • Tobaksskatt, alkoholskatt och skatt på energi

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Särskild skattedeklaration

 • Skatt på vinstsparande

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Särskild skattedeklaration

 • Särskild mervärdesskattedeklaration

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Särskild skattedeklaration

 • Bestämmelser som gäller alla informationsuppgifter

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Informationsuppgifter

 • Den som kontrolluppgiften lämnas för

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Informationsuppgifter / Uppgifter till den deklarationsskyldige

 • Företagsledare och delägare

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Informationsuppgifter / Uppgifter till den deklarationsskyldige

 • Förmåner och ersättningar

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Informationsuppgifter / Uppgifter till den kontrolluppgiftsskyldiga

 • FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Informationsuppgifter / Uppgifter till den kontrolluppgiftsskyldiga

 • Syftet med kontrolluppgifter

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Bestämmelser som gäller för alla kontrolluppgifter

 • Hur ska kontrolluppgift lämnas?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Bestämmelser som gäller för alla kontrolluppgifter

 • Vilka uppgifter ska alla kontrolluppgifter innehålla?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Bestämmelser som gäller för alla kontrolluppgifter

 • Undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgift

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Bestämmelser som gäller för alla kontrolluppgifter

 • Skyldigheten att lämna kontrolluppgift

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Tjänst

 • Undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgift

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Tjänst

 • För vem och av vem ska kontrolluppgift lämnas?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Tjänst

 • Vilka kontrolluppgifter finns i inkomstslaget tjänst?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Tjänst

 • Vilka uppgifter ska lämnas i kontrolluppgiften?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Tjänst

 • Värdering av förmåner och ersättningar

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Tjänst

 • Gemensamma regler

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital

 • Ränta och annan avkastning på fordringsrätter

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital

 • Avkastning på delägarrätter

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital

 • Värdepappersfonder och specialfonder

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital / Avyttring

 • Aktier, konvertibler och obligationer m.m.

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital / Avyttring

 • Optioner, terminer och andra derivat

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital / Avyttring

 • Överföring till ett investeringssparkonto

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital / Avyttring

 • Bostadsrätt

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital / Avyttring

 • Investeringssparkonto

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital / Schablonintäkt

 • Betalningar till och från utlandet

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital

 • Utländsk bank och finansiellt företag

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital / Förbindelse att lämna kontrolluppgift

 • Utländsk värdepapperscentral

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital / Förbindelse att lämna kontrolluppgift

 • Näringsverksamhet

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter

 • Pensioner

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter

 • Pensionssparande

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Pensioner

 • Flytt och överlåtelse

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Pensioner

 • Avskattning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Pensioner

 • Underlag för avkastningsskatt

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Pensioner

 • Förmedling av en utländsk försäkring

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Pensioner

 • Förbindelse att lämna kontrolluppgift

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Pensioner

 • Åtagande att lämna kontrolluppgift

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Pensioner

 • Vad är FATCA?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / FATCA

 • Vem ska lämna kontrolluppgift?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / FATCA

 • För vem ska kontrolluppgift lämnas?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / FATCA

 • Gemensamma bestämmelser vid granskning av konton

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / FATCA / Identifiering av rapporteringspliktiga konton

 • Granskning av fysiska personers konton

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / FATCA / Identifiering av rapporteringspliktiga konton

 • Granskning av enheters konto

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / FATCA / Identifiering av rapporteringspliktiga konton

 • För vilka finansiella konton ska kontrolluppgift lämnas?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / FATCA

 • Vad ska kontrolluppgiften innehålla och när ska den lämnas?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / FATCA

 • Vad är CRS och DAC 2?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / CRS och DAC 2

 • Vem ska lämna kontrolluppgift?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / CRS och DAC 2

 • För vem ska kontrolluppgift lämnas?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / CRS och DAC 2

 • Gemensamma bestämmelser vid granskning av konton

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / CRS och DAC 2 / Identifiering av rapporteringspliktiga konton

 • Granskning av fysiska personers konton

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / CRS och DAC 2 / Identifiering av rapporteringspliktiga konton

 • Granskning av enheters konto

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / CRS och DAC 2 / Identifiering av rapporteringspliktiga konton

 • För vilka finansiella konton ska kontrolluppgift lämnas?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / CRS och DAC 2

 • Vad ska kontrolluppgiften innehålla och när ska den lämnas?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / CRS och DAC 2

 • Samfälligheter

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter

 • Mikroproduktion av förnybar el

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter

 • Vad som ska redovisas

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Periodisk sammanställning

 • Rapporteringsperiod

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Periodisk sammanställning

 • Land-för-land-rapportering

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande

 • Ombud, representant, grupphuvudman samt mottagare som ingått socialavgiftsavtal

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande

 • Ett deklarationsombuds behörighet

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Ombud, representant, grupphuvudman samt mottagare som ingått socialavgiftsavtal / Deklarationsombud

 • Vem kan godkännas som deklarationsombud?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Ombud, representant, grupphuvudman samt mottagare som ingått socialavgiftsavtal / Deklarationsombud

 • Återkallelse av godkännande som deklarationsombud

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Ombud, representant, grupphuvudman samt mottagare som ingått socialavgiftsavtal / Deklarationsombud

 • Ombud för utländsk beskattningsbar person

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Ombud, representant, grupphuvudman samt mottagare som ingått socialavgiftsavtal

 • Representant för enkelt bolag eller partrederi

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Ombud, representant, grupphuvudman samt mottagare som ingått socialavgiftsavtal

 • Huvudman för mervärdesskattegrupp

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Ombud, representant, grupphuvudman samt mottagare som ingått socialavgiftsavtal

 • Utformningen av beslut

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut

 • Myndigheternas skyldighet att motivera sina beslut

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut

 • Underrättelse om beslut

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut

 • Vad är delgivning?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Delgivning

 • Vem är delgivningsmottagare?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Delgivning

 • Delgivningssätt

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Delgivning

 • Internationell delgivning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Delgivning

 • Föredragning av ett ärende

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut

 • Olika former av beslut

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut

 • Omröstning och avvikande mening

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut

 • Alkoholskatt

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Bokföring (dispenser)

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Bouppteckning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Europeiskt arvsintyg

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Fastighetstaxering

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Folkbokföring

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Identitetskort

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Kupongskatt

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Organisationsnummer

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Pensionsgrundande inkomst (PGI)

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Skatt på energi

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Förankring hos en särskilt kvalificerad beslutsfattare

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Vad innebär förankring?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Förankring hos en särskilt kvalificerad beslutsfattare

 • Vilka beslut ska förankras?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Förankring hos en särskilt kvalificerad beslutsfattare

 • Skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Särskild inkomstskatt

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Beslut om slutlig skatt

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Beslut och besked om slutlig skatt

 • Underlaget för slutlig skatt

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Beslut och besked om slutlig skatt

 • Skatternas och avgifternas storlek

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Beslut och besked om slutlig skatt

 • Skattereduktion

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Beslut och besked om slutlig skatt

 • Hur vissa avgifter ska beräknas

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Beslut och besked om slutlig skatt

 • Överskott eller underskott av slutlig skatt

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Beslut och besked om slutlig skatt

 • Besked om slutlig skatt

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Beslut och besked om slutlig skatt

 • Skönsmässiga beslut om skatter och avgifter

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Förseningsavgift

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Beslut om särskilda avgifter

 • Vid oriktig uppgift och skönsbeskattning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Beslut om särskilda avgifter / Skattetillägg

 • När skatteavdrag inte har gjorts

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Beslut om särskilda avgifter / Skattetillägg

 • Särskild avgift tillfaller staten

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Beslut om särskilda avgifter

 • Besluts verkställbarhet

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Skattereduktion för rot- och rutarbete

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Tobaksskatt

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Trängselskatt och tilläggsavgift

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Vägavgift

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Vägtrafikskatt

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Äktenskapsregistret

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Omprövning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande

 • Rättelse av skrivfel och liknande i myndigheternas beslut

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning

 • Omprövning av beslut

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning

 • Alkoholskatt

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden

 • Bokföring (dispenser)

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden

 • Bouppteckning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden

 • Europeiskt arvsintyg

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden

 • Grundläggande bestämmelser

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Fastighetstaxering

 • Särskilt kvalificerad beslutsfattare

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Fastighetstaxering

 • Folkbokföring

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden

 • Identitetskort

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden

 • Organisationsnummer

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden

 • Pensionsgrundande inkomst (PGI)

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden

 • Skatt på energi

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden

 • Grundläggande bestämmelser

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Särskilt kvalificerad beslutsfattare

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Hur man begär omprövning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / På begäran av enskild

 • Inte beslut till nackdel

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / På begäran av enskild

 • Tiden för att begära omprövning – huvudregeln

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / På begäran av enskild

 • Förlängd tid för omprövning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / På begäran av enskild

 • Särskild omprövningstid för vissa beslut

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / På begäran av enskild

 • Om begäran lämnas till en domstol

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / På begäran av enskild

 • Omprövning till fördel

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Omprövning på Skatteverkets initiativ

 • Beslut som inte får omprövas till nackdel

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Omprövning på Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel

 • Omprövningstid enligt huvudregeln

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Omprövning på Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel

 • Särskild omprövningstid för vissa beslut

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Omprövning på Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel

 • Efterbeskattning – omprövning på Skatteverkets initiativ till nackdel efter tvåårsfristen

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Omprövning på Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel

 • Utan krav på oriktig uppgift

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Omprövning på Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel / Efterbeskattning – omprövning på Skatteverkets initiativ till nackdel efter tvåårsfristen

 • På grund av oriktig uppgift

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Omprövning på Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel / Efterbeskattning – omprövning på Skatteverkets initiativ till nackdel efter tvåårsfristen

 • När efterbeskattning inte får beslutas

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Omprövning på Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel / Efterbeskattning – omprövning på Skatteverkets initiativ till nackdel efter tvåårsfristen

 • Förkortad tid för efterbeskattning vid dödsfall

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Omprövning på Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel / Efterbeskattning – omprövning på Skatteverkets initiativ till nackdel efter tvåårsfristen

 • Förlängd tid för efterbeskattning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Omprövning på Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel / Efterbeskattning – omprövning på Skatteverkets initiativ till nackdel efter tvåårsfristen

 • Omprövning av flera redovisningsperioder

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Omprövning på Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel

 • Tobaksskatt

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden

 • Trängselskatt och tilläggsavgift

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden

 • Vägavgift

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden

 • Vägtrafikskatt

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden

 • Äktenskapsregistret

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden

 • Överklagande

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande

 • Vem får överklaga ett beslut och vilka beslut får överklagas?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande

 • Beslut enligt FL överklagas till allmän förvaltningsdomstol

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande

 • Begäran om inhibition vid överklagande av ett beslut

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande

 • Hur beslut överklagas och inom vilken tid

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande

 • Överklagande av avvisningsbeslut

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande

 • Saken i skatteförfarandet

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande

 • Alkoholskatt

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Bokföring (dispenser)

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Bouppteckning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Europeiskt arvsintyg

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Fastighetstaxering

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Folkbokföring

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Identitetskort

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Kupongskatt

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Organisationsnummer

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Pensionsgrundande inkomst (PGI)

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Skatt på energi

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Skatt på kemikalier i viss elektronik

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Överklagande av den beslutet gäller och besluts överklagbarhet

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Överklagande av Skatteverkets beslut / Beslut som får överklagas och vem som får överklaga

 • Överklagande av allmänna ombudet

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Överklagande av Skatteverkets beslut / Beslut som får överklagas och vem som får överklaga

 • Beslut som inte får överklagas

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Överklagande av Skatteverkets beslut

 • Huvudregeln

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Överklagande av Skatteverkets beslut / Tiden för överklagande

 • Förlängd överklagandetid

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Överklagande av Skatteverkets beslut / Tiden för överklagande

 • Särskild överklagandetid för vissa beslut

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Överklagande av Skatteverkets beslut / Tiden för överklagande

 • Rättidsprövning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Överklagande av Skatteverkets beslut / Tiden för överklagande

 • Omprövning av det överklagade beslutet

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Överklagande av Skatteverkets beslut

 • Var överklagas Skatteverkets beslut?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Överklagande av Skatteverkets beslut

 • Ändring av talan

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Handläggning vid domstol

 • Mellandom

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Handläggning vid domstol

 • Beslut av regeringen

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Åtgärder efter ett domstolsavgörande avseende beskattning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande

 • Skattereduktion för rot- och rutarbete

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Tobaksskatt

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Trängselskatt och tilläggsavgift

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Vägavgift

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Vägtrafikskatt

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Äktenskapsregistret

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Generell dokumentationsskyldighet

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet

 • Kassaregister

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet

 • Vem ska använda kassaregister?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Kassaregister

 • Ett företags användning av kassaregister

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Kassaregister

 • Certifierat kassaregister

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Kassaregister

 • Krav på kassaregister och tillverkardeklaration

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Kassaregister

 • Kontrollenheter och kontrollsystem

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Kassaregister

 • Personalliggare i restaurang-, frisör- eller tvätteribranschen

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Personalliggare

 • Personalliggare i byggbranschen

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Personalliggare

 • Elektroniska personalliggare på byggarbetsplatser

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Personalliggare / Personalliggare i byggbranschen

 • Byggherrens skyldigheter

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Personalliggare / Personalliggare i byggbranschen

 • Entreprenörens skyldigheter

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Personalliggare / Personalliggare i byggbranschen

 • Torg- och marknadshandel enligt skatteförfarandelagen

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Torg- och marknadshandel

 • Platsupplåtare ska dokumentera och bevara uppgifter

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Torg- och marknadshandel

 • Underrättelse till Revisorsinspektionen

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Anmälningsskyldigheter

 • Brottsanmälan

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Anmälningsskyldigheter

 • Ekonomisk brottslighet

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn

 • Näringsförbud

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn

 • Bevisning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn

 • Behörighet att utbyta information

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Informationsutbyte med andra länder

 • Lagen om ömsesidig handräckning i skatteärenden

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Informationsutbyte med andra länder

 • Bilaterala informationsutbytesavtal

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Informationsutbyte med andra länder / Var finns stöd för informationsutbyte?

 • Det nordiska handräckningsavtalet

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Informationsutbyte med andra länder / Var finns stöd för informationsutbyte?

 • EU-direktivet om handräckning i skatteärenden

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Informationsutbyte med andra länder / Var finns stöd för informationsutbyte?

 • EU-förordningen om administrativt samarbete i fråga om skatt på alkohol, energi och tobak

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Informationsutbyte med andra länder / Var finns stöd för informationsutbyte?

 • Europaråds- och OECD-konventionen

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Informationsutbyte med andra länder / Var finns stöd för informationsutbyte?

 • Skatteavtal

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Informationsutbyte med andra länder / Var finns stöd för informationsutbyte?

 • Skatteverkets utredningsskyldighet

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn

 • Skrivbordskontroll och frivilliga besök

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn

 • Fastighetstaxering

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden

 • Utredning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Fastighetstaxering

 • Föreläggande

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Fastighetstaxering

 • Punktskattebesök för alkohol, tobak och energi

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden

 • Skatteverkets kommunikationsskyldighet

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Vad innebär kommunikation?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Skatteverkets kommunikationsskyldighet

 • Inhämta yttrande över tilltänkta nackdelsbeslut

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Skatteverkets kommunikationsskyldighet

 • Inhämta yttrande över uppgifter tillförda av annan

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Skatteverkets kommunikationsskyldighet

 • Kapitalbeskattning utan kommunikation

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Skatteverkets kommunikationsskyldighet

 • Föreläggande

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Föreläggande om att fullgöra uppgiftsskyldighet

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Föreläggande

 • Föreläggande om att medverka personligen

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Föreläggande

 • Föreläggande om att lämna uppgift

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Föreläggande

 • Utformning av föreläggande och hur föreläggandet följs

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Föreläggande

 • Övergångsbestämmelser

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Föreläggande

 • Förutsättningar för vitesföreläggande

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Vitesföreläggande

 • Vitesförbud

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Vitesföreläggande

 • Utformning av vitesföreläggande och hur föreläggandet följs

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Vitesföreläggande

 • Utdömande av vite och behörig förvaltningsrätt

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Vitesföreläggande

 • Övergångsbestämmelser

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Vitesföreläggande

 • Tillsyn och kontrollbesök

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Gemensamma bestämmelser och principer

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Tillsyn och kontrollbesök

 • Tillsyn över kassaregister

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Tillsyn och kontrollbesök

 • Kontrollbesök för kassaregister

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Tillsyn och kontrollbesök

 • Kontrollbesök för personalliggare i byggbranschen

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Tillsyn och kontrollbesök

 • Kontrollbesök för personalliggare i restaurang-, frisör- och tvätteribranscherna

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Tillsyn och kontrollbesök

 • Kontrollbesök för torg- och marknadshandel

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Tillsyn och kontrollbesök

 • I vilka syften får revision ske?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Revision

 • Vem får revideras?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Revision

 • Regler om revisionsbeslutet

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Revision

 • Revision ska ske i samverkan

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Revision

 • Revisorns befogenheter

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Revision

 • Den reviderades skyldigheter vid revision

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Revision

 • Föreläggande inom revisionen

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Revision

 • Revisionens avslutande

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Revision

 • Övergångsbestämmelser

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Revision

 • Bevissäkring

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Vad är bevissäkring?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Bevissäkring

 • Revision i den reviderades verksamhetslokaler

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Bevissäkring

 • Eftersökande och omhändertagande av handlingar

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Bevissäkring

 • Försegling

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Bevissäkring

 • Beslut om bevissäkring

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Bevissäkring

 • Behörig förvaltningsrätt

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Bevissäkring

 • Övergångsbestämmelser

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Bevissäkring

 • Verkställighet av beslut om bevissäkring

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Bevissäkring

 • Vem verkställer ett beslut om bevissäkring?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Bevissäkring / Verkställighet av beslut om bevissäkring

 • När och hur ska verkställighet ske?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Bevissäkring / Verkställighet av beslut om bevissäkring

 • Förutsättningar för verkställighet

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Bevissäkring / Verkställighet av beslut om bevissäkring

 • Befogenheter och begränsningar vid verkställigheten

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Bevissäkring / Verkställighet av beslut om bevissäkring

 • Bevis om verkställighet

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Bevissäkring / Verkställighet av beslut om bevissäkring

 • Återlämnande av handlingar m.m.

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Bevissäkring / Verkställighet av beslut om bevissäkring

 • Talan mot verkställighet

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Bevissäkring / Verkställighet av beslut om bevissäkring

 • Undantag från kontroll

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Undantag från föreläggande

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Undantag från kontroll

 • Undantag av handlingar från granskning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Undantag från kontroll

 • Hur det går till att begära undantag av handlingar

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Undantag från kontroll

 • Övergångsbestämmelser

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Undantag från kontroll

 • Ersättning för ombudskostnader

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande

 • Rätten till ersättning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Ersättning för ombudskostnader

 • Begränsningar i rätten till ersättning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Ersättning för ombudskostnader

 • Ansökan och handläggning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Ersättning för ombudskostnader

 • Utbetalning av ersättning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Ersättning för ombudskostnader

 • Skadestånd

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande

Borttagna sidor

 • Krav som kassaregistret ska uppfylla

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Kassaregister

Inkomstskatt

Nya sidor

 • Internetinkomster m.m.

  Start / 2018 / Inkomstskatt / Tjänst / Skatteplikt och undantag / Övriga inkomster

 • Tillfällig varuförsäljning

  Start / 2018 / Inkomstskatt / Tjänst / Skatteplikt och undantag / Övriga inkomster

 • Upplåtelse av rättigheter

  Start / 2018 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Särskilt om vissa skattesubjekt / Ideella föreningar och registrerade trossamfund / Inskränkt skattskyldighet / Skattskyldighetens omfattning

 • Särskild inkomstskatt

  Start / 2018 / Inkomstskatt / Begränsat skattskyldigas inkomster

 • Kupongskatt

  Start / 2018 / Inkomstskatt / Begränsat skattskyldigas inkomster

 • Tjänst

  Start / 2018 / Inkomstskatt / Begränsat skattskyldigas inkomster

 • Utdelning och annan avkastning

  Start / 2018 / Inkomstskatt / Begränsat skattskyldigas inkomster / Kapital / Värdepapper

 • Article 29 Entitlement to benefits

  Start / 2018 / Inkomstskatt / Skatteavtal / OECD:s modellavtal

 • Rot- och rutarbete

  Start / 2018 / Inkomstskatt / Beräkna skatten / Skatter för fysiska personer / Skattereduktioner

 • Sjuk- och aktivitetsersättning

  Start / 2018 / Inkomstskatt / Beräkna skatten / Skatter för fysiska personer / Skattereduktioner

Uppdaterade sidor