OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Vissa sammanslutningar av fiskare är inskränkt skattskyldiga enligt en särskild bestämmelse i 7 kap 20 § IL.

Vad är en producentorganisation?

En producentorganisation bildas på eget initiativ av producenter av bl.a. fiskeri- eller vattenbruksprodukter och ska erkännas av Jordbruksverket. Sådana producentorganisationer har enligt förordning (EU) nr 1379/2013 en nyckelroll när det gäller att nå målen med den gemensamma fiskeripolitiken.

Idag finns sju erkända producentorganisationer:

  • Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation,
  • Producentorganisationen Kustfiskarna Bottenhavet,
  • Swedish Pelagic Federation Producers Organisation,

  • Svensk Skaldjursodling Producentorganisation,
  • Sveriges Fiskares Producentorganisation,
  • De Recirkulerande Vattenbrukarna Sverige,
  • Norrbottens Kustfiskares Producentorganisation.

Skattskyldighetens omfattning

Befrielsen från skattskyldighet gäller endast den del av producentorganisationens verksamhet som avser marknadsreglering. Till den del organisationen även bedriver annan verksamhet, är de oinskränkt skattskyldiga för denna (7 kap 20 § IL).

Om en producentorganisation bedriver även annan verksamhet än marknadsreglering krävs separat bokföring för marknadsregleringen. Gemensamma kostnader får fördelas mellan verksamheterna efter lämplig grund (prop. 1995/96:104 s. 58).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]

Propositioner

  • Proposition 1995/96:104 Skatteregler med anledning av nya årsredovisningslagar, m.m. [1]