OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

En del av Sveriges internationella samarbete på beskattningsområdet innebär att ingå överenskommelser om informationsutbyte med andra länder och mellanfolkliga organisationer. Uppgifter som utbyts internationellt är sekretessreglerade enligt bestämmelser i OSL och bestämmelser i de rättsakter som reglerar utbytet. Det är också vanligt att internationella rättsakter om informationsutbyte innehåller bestämmelser som begränsar hur vi får använda uppgifter som Sverige har tagit emot från en annan stat. Sådana bestämmelser kallas användningsbegränsningar. Användnings­begränsningar påverkar även möjligheten att lämna ut uppgifter till andra myndigheter och hur dessa myndigheter får använda uppgifterna.

Du kan läsa mer om sekretess och användningsbegränsningar vid informationsutbyte med andra länder under Förvaltningsrätt & förfarande.