I ett system med kassaregister ska det alltid ingå en certifierad kontrollenhet eller ett certifierat kontrollsystem. Kontrollenheten och kontrollsystemets funktion är att bevara kvittodata från kassaregister på ett säkert sätt för Skatteverkets kontrollverksamhet.

Syftet med kontrollenhet eller kontrollsystem

I ett kassaregistersystem ska det alltid ingå en kontrollenhet eller ett kontrollsystem (1 kap. 1 § tredje stycket SKVFS 2021:17).

Uppgifter som registreras i ett kassaregister är inte skyddade och för att uppnå den säkerhet för skattekontrollen som lagstiftningen avser är det nödvändigt att kvittouppgifter på annat sätt bevaras på ett säkert sätt. Detta åstadkoms genom att kvittodata löpande förs över antingen till en kontrollenhet eller till ett kontrollsystem. Kraven på kontrollenheter och kontrollsystem är så utformade att det inte finns några möjligheter för en oseriös användare att ändra de kvittouppgifter som förs över och lagras i en kontrollenhet eller i ett kontrollsystem. De uppgifter som lagras i dessa är endast åtkomliga för Skatteverket.

Kontrollenhet

I ett kassaregistersystem ska det alltid ingå en kontrollenhet eller ett kontrollsystem (1 kap. 1 § tredje stycket SKVFS 2021:17). Med en kontrollenhet avses en kontrollenhet enligt Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2016:1) om kontrollenhet till kassaregister (2 kap. 12 § SKVFS 2021:17).

Kontrollsystem

I ett kassaregistersystem ska det alltid ingå en kontrollenhet eller ett kontrollsystem (1 kap. 1 § tredje stycket SKVFS 2021:17). Med kontrollsystem avses ett kontrollsystem enligt Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2020:9) om kontrollsystem till kassaregister (2 kap. 13 § SKVFS 2021:17). Ett kontrollsystem till kassaregister ska bestå av ett kontrollprogram, en signeringsmodul och en kontrollserver (2 kap. 1 § första stycket SKVFS 2020:9).

Referenser på sidan

Föreskrifter

  • Skatteverkets föreskrifter om kontrollsystem till kassaregister; [1]
  • Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:9) om krav på kassaregister; [1] [2] [3] [4] [5]