OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Förändringar

Folkbokföring

Nya sidor

Uppdaterade sidor

Borttagna sidor

  • Byte genom PRV

    Start / 2017 / Folkbokföring / Namn / Efternamn

  • Övergångsbestämmelser

    Start / 2017 / Folkbokföring / Namn / Efternamn