OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Skatteförfarandelagens bestämmelser är tillämpliga på de beslut om skatt på plastbärkassar som Skatteverket fattar. Skatteverkets övriga beslut enligt lagen om skatt på plastbärkassar (LSP) omfattas inte av skatteförfarandelagens bestämmelser.

Skatteförfarandelagens bestämmelser är tillämpliga på beslut om skatt enligt LSP

Skatteförfarandelagens bestämmelser är tillämpliga på de beslut om punktskatt på plastbärkassar som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i LSP (12 § första stycket LSP). Skatteverkets övriga beslut enligt LSP omfattas inte av skatteförfarandelagens bestämmelser.

Vilka beslut fattas med stöd av LSP?

De beslut som fattas med stöd av LSP är följande:

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2020:32) om skatt på plastbärkassar [1] [2] [3]