OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Från skatteplikt undantas leverans av en vara till en beskattningsbar person som genom användning av ett elektroniskt gränssnitt möjliggör viss försäljning av varor.

Undantag från skatteplikt vid leverans till beskattningsbara personer som använder ett elektroniskt gränssnitt

En beskattningsbar person som genom användning av ett elektroniskt gränssnitt möjliggör unionsintern distansförsäljning av varor från en beskattningsbar person som inte är etablerad i EU till någon som inte är en beskattningsbar person anses själv ha förvärvat och levererat dessa varor (5 kap. 6 § ML). Detsamma gäller när transporten sker inom ett och samma EU-land. Leverans av en vara till en sådan beskattningsbar person som genom ett elektroniskt gränssnitt möjliggör viss försäljning av varor undantas från skatteplikt (10 kap. 97 § ML).

Det innebär att den bakomliggande säljaren inte är skyldig att betala mervärdesskatt på grund av sin leverans till den som möjliggör försäljningen eftersom leveransen är undantagen från skatteplikt.

Bestämmelsen motsvaras av artikel 136a i mervärdesskattedirektivet.

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (2023:200) [1] [2]