OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Ersättning | Tredjemansbetalningar | Vid uttag | Vid överföring av varor till eller från annat EU-land | Vid unionsinternt förvärv av varor | Vad ska ingå i beskattningsunderlaget? | Vad ska inte ingå i beskattningsunderlaget? | Omvärdering vid under- och överpristransaktioner | Omräkning av valuta

Uppdaterat