Skatteverket beslutar i frågor om stöd vid tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter enligt lagen om stöd vid korttidsarbete. Uppgifter som behandlas i ärenden om stöd vid korttidsarbete är sekretessreglerade i offentlighets- och sekretesslagen.

Informationen om förfaranderegler och regler om sekretess och dataskydd finns på områdena Förvaltningsrätt & förfarande och Dataskydd & sekretess. På denna sida finns korta hänvisningar till var du hittar de olika reglerna.

Beslut

Skatteverket är handläggande myndighet för frågor enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Läs mer om beslut om korttidsarbete under Förvaltningsrätt & förfarande.

Ändring av beslut och beslut om återkrav

Ändring av beslut sker med stöd av förvaltningslagen och särskilda bestämmelser om återkrav i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Läs mer på sidan om ändring och rättelse av beslut om korttidsarbete under Förvaltningsrätt & förfarande.

Överklagande

Skatteverkets beslut enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete får med vissa undantag överklagas. Läs mer om reglerna och processen för överklagande av ärenden om korttidsarbete under Förvaltningsrätt & förfarande.

Utredning, kontroll och tillsyn

Skatteverket ansvarar för att alla ärenden om korttidsstöd är tillräckligt utredda innan beslut fattas. Skatteverket har också rätt att granska verksamheten utifrån arbetsgivarens rätt till stöd. Läs mer om utredning, kontroll och tillsyn i ärenden om korttidsarbete under Förvaltningsrätt & förfarande.

Dataskydd

Skatteverket behandlar personuppgifter och andra uppgifter vid handläggning av ärenden inom stöd vid korttidsarbete. Behandlingen sker inom beskattningsdatabasen. Lär mer om tillämpliga dataskyddsbestämmelser vid handläggning av ärenden om korttidsarbete under Dataskydd och sekretess.

Sekretess

Uppgifter som behandlas i ärenden om stöd vid korttidsarbete är sekretessreglerade genom bestämmelserna i 28 kap. 11–12 §§ OSL.

Beslut om stöd enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete är offentliga.

Läs mer om sekretess i ärenden om stöd vid korttidsarbete under Dataskydd & sekretess.