Punkt 1 överensstämmer i sak med modellavtalets artikel 9 punkt 1.

Punkt 2 överensstämmer i sak med modellavtalets artikel 9 punkt 2. Enligt punkt 2 i det nordiska avtalet ska justeringen av beskattningen i den andra staten göras ”om denna andra stat anser justeringen vara berättigad såväl i princip som i fråga om beloppet”. Denna förutsättning för motsvarande justering (corresponding adjustment) finns inte uttryckt i artikel 9 punkt 2 i modellavtalet men framgår av punkt 6 av OECD:s kommentar till artikel 9.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna [1]

Övrigt

  • OECD:s modellavtal [1]