OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Artikeln motsvarar artikel 9 i OECD:s modellavtal.

Punkt 1 överensstämmer i sak med modellavtalets artikel 9 punkt 1. Bestämmelsen har för Sveriges del betydelse för möjligheten att tillämpa 14 kap. 19–20 §§ IL om oriktig prissättning.

Punkt 2 överensstämmer i sak med modellavtalets artikel 9 punkt 2. Enligt punkt 2 i det nordiska avtalet ska justeringen av beskattningen i den andra staten göras ”om denna andra stat anser justeringen vara berättigad såväl i princip som i fråga om beloppet”. Detta står inte i själva modellavtalet men väl i punkt 6 av OECD:s kommentar till artikel 9.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]

Övrigt

  • OECD:s modellavtal [1]

Referenser inom skatteavtal