Områden: Förvaltningsrätt & förfarande

Löpnr: SKVFS 2014:10

beslutade den 9 juni 2014.

Dessa föreskrifter har ändrats genom (SKVFS 2017:27), (SKVFS 2020:11) och (SKVFS 2021:18).

___________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2014.

2. Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:3) om användning av kassaregister. Vid tillämpning av Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till kassaregister ska de upphävda föreskrifterna fortfarande gälla.