Utgåvan innehåller följande avsnitt inom mervärdesskatt

-omsättning

-skattskyldighet

Den innehåller även följande avsnitt inom fastighetstaxering

-allmänna delar

-småhus

-kraftverksbyggnad

Förändringar

Vägledningsstart

Uppdaterade sidor

Fastighetstaxering

Nya sidor

Inkomstskatt

Uppdaterade sidor

Mervärdesskatt

Nya sidor

Uppdaterade sidor