Utgåvan innehåller nya avsnitt inom förvaltningsrätt och förfarande:

 • Regler för Skatteverkets verksamhet
 • Handläggning av ärenden
 • Registrering hos Skatteverket
 • Deklarationer och uppgiftslämnande

Den innehåller även information om

 • Befrielse från skattetillägg
 • Kontrollavgifter.

Under Socialavgifter finns också ett nytt avsnitt om Socialförsäkringskonventionen med Indien.

Förändringar

Vägledningsstart

Uppdaterade sidor

Förvaltningsrätt & förfarande

Nya sidor

Skattetillägg

Nya sidor

Socialavgifter

Nya sidor

 • Konventionen med Indien
  Vägledningsstart / Socialavgifter / Internationella sammanhang / Socialförsäkringskonventioner

Uppdaterade sidor

Andra skatter & avgifter

Nya sidor

Andra ämnesområden

Uppdaterade sidor

Borttagna sidor

 • Kontrolluppgiftsskyldighet
  Vägledningsstart / Andra ämnesområden / Godkännande av gåvomottagare