Utgåvan innehåller nya avsnitt inom Förvaltningsrätt och förfarande

 • Deklarationer & uppgiftslämnande
 • Beslut
 • Omprövning
 • Överklagande

Inom Inkomstskatt publiceras ett nytt avsnitt om Beräkna skatten

Skattebetalning och borgenärsarbete innehåller nya avsnitt om

 • Inbetalning & återbetalning
 • Ansvar för annans skatter & avgifter
 • Konkurs & annan avveckling

Under Andra skatter och avgifter publiceras ett nytt avsnitt om Förseningsavgifter

I övrigt har vissa omstruktureringar skett i utgåvan

Förändringar

Vägledningsstart

Uppdaterade sidor

Förvaltningsrätt & förfarande

Nya sidor

 • Pensioner
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter
 • Pensionssparande
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Pensioner
 • Flytt och överlåtelse
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Pensioner
 • Avskattning
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Pensioner
 • Underlag för avkastningsskatt
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Pensioner
 • Förmedling av en utländsk försäkring
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Pensioner
 • Förbindelse att lämna kontrolluppgift
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Pensioner
 • Åtagande att lämna kontrolluppgift
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Pensioner
 • Beslut
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande
 • Utformningen av beslut
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut
 • Myndigheternas skyldighet att motivera sina beslut
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut
 • Underrättelse om beslut
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut
 • Delgivning
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut
 • Vad är delgivning?
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Delgivning
 • Vem är delgivningsmottagare?
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Delgivning
 • Delgivningssätt
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Delgivning
 • Föredragning av ett ärende
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut
 • Olika former av beslut
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut
 • Omröstning och avvikande mening
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut
 • Beslutsprocessen inom olika ämnesområden
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut
 • Fastighetstaxering
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden
 • Folkbokföring
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden
 • Godkännande av gåvomottagare
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden
 • Identitetskort
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden
 • Organisationsnummer
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden
 • Pensionsgrundande inkomst (PGI)
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden
 • Skatt och avgifter enligt skatteförfarandelagen
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden
 • Beslut och besked om slutlig skatt
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatt och avgifter enligt skatteförfarandelagen
 • Beslut om slutlig skatt
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatt och avgifter enligt skatteförfarandelagen / Beslut och besked om slutlig skatt
 • Avvikelser som avser mindre belopp
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatt och avgifter enligt skatteförfarandelagen / Beslut och besked om slutlig skatt
 • Skattereduktion
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatt och avgifter enligt skatteförfarandelagen / Beslut och besked om slutlig skatt
 • Hur vissa avgifter ska beräknas
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatt och avgifter enligt skatteförfarandelagen / Beslut och besked om slutlig skatt
 • Skatt att betala eller få till godo
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatt och avgifter enligt skatteförfarandelagen / Beslut och besked om slutlig skatt
 • Besked om slutlig skatt
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatt och avgifter enligt skatteförfarandelagen / Beslut och besked om slutlig skatt
 • Trängselskatt och tilläggsavgift
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden
 • Vägavgift
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden
 • Vägtrafikskatt
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden
 • Omprövning
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande
 • Rättelse av skrivfel och liknande i myndigheternas beslut
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning
 • Omprövning av beslut
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning
 • Särskilt om olika ämnesområden
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning
 • Fastighetstaxering
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden
 • Folkbokföring
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden
 • Godkännande av gåvomottagare
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden
 • Identitetskort
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden
 • Organisationsnummer
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden
 • Pensionsgrundande inkomst (PGI)
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden
 • Trängselskatt och tilläggsavgift
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden
 • Vägavgift
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden
 • Vägtrafikskatt
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden
 • Överklagande
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande
 • Rätten att överklaga beslut
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande
 • Beslut enligt FL överklagas till allmän förvaltningsdomstol
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande
 • Begäran om inhibition vid överklagande av ett beslut
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande
 • Hur beslut överklagas
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande
 • Överklagande av avvisningsbeslut
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande
 • Särskilt om olika ämnesområden
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande
 • Fastighetstaxering
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden
 • Folkbokföring
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden
 • Godkännande av gåvomottagare
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden
 • Identitetskort
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden
 • Organisationsnummer
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden
 • Pensionsgrundande inkomst (PGI)
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden
 • Trängselskatt och tilläggsavgift
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden
 • Vägavgift
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden
 • Vägtrafikskatt
  Vägledningsstart / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

Inkomstskatt

Nya sidor

Skattebetalning & borgenärsarbete

Nya sidor

Andra skatter & avgifter

Nya sidor

Andra ämnesområden

Uppdaterade sidor

Borttagna sidor

 • Avveckla stiftelse
  Vägledningsstart / Andra ämnesområden / Stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund – civilrätt / Stiftelser / Stiftelser enligt stiftelselagen
 • Hur en ideell förening upphör
  Vägledningsstart / Andra ämnesområden / Stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund – civilrätt / Ideella föreningar