Förändringar

Förvaltningsrätt & förfarande

Nya sidor

 • Gåvomottagare

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter

 • Godkännande av gåvomottagare

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Godkännande av gåvomottagare

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövningsbestämmelser inom olika ämnesområden

 • Godkännande av gåvomottagare

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

Inkomstskatt

Nya sidor

 • Gåvor

  Start / 2019 / Inkomstskatt / Beräkna skatten / Skatter för fysiska personer / Skattereduktioner

Andra ämnesområden

Nya sidor