Förändringar

Start

Uppdaterade sidor

Bokföring & redovisning

Nya sidor

Uppdaterade sidor

Borttagna sidor

 • Gemensamt styrt företag

  Start / 2019 / Bokföring & redovisning / Poster i balans- och resultaträkningen

Dataskydd & sekretess

Nya sidor

Uppdaterade sidor

Borttagna sidor

 • Skattebrottsdatalagen

  Start / 2019 / Dataskydd & sekretess / Dataskydd / Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet

 • Verksamheten Mina meddelanden

  Start / 2019 / Dataskydd & sekretess / Dataskydd

 • Verksamheten Mina meddelanden

  Start / 2019 / Dataskydd & sekretess / Sekretess / Sekretessregler

Fastighetstaxering

Uppdaterade sidor

Borttagna sidor

 • Hyreshus och ägarlägenheter

  Start / 2019 / Fastighetstaxering

 • Kraftverksbyggnad

  Start / 2019 / Fastighetstaxering

 • Industri och övrig byggnad

  Start / 2019 / Fastighetstaxering

 • Täkt

  Start / 2019 / Fastighetstaxering

 • Specialbyggnad

  Start / 2019 / Fastighetstaxering

Folkbokföring

Nya sidor

Uppdaterade sidor

Borttagna sidor

 • Internationella förhållanden

  Start / 2019 / Folkbokföring / Faderskap, föräldraskap och moderskap

Förvaltningsrätt & förfarande

Nya sidor

Uppdaterade sidor

 • Statsförvaltningens grunder

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Det statliga förvaltningssystemet

 • Regeringen och Regeringskansliet

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Det statliga förvaltningssystemet

 • Rättskipning och förvaltning

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Det statliga förvaltningssystemet

 • Justitiekanslern och justitieombudsmannen

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Det statliga förvaltningssystemet

 • Myndighetsförordningen

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Det statliga förvaltningssystemet

 • Tillhandahållande av beslut och andra handlingar

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Det statliga förvaltningssystemet

 • Arbets- och handläggningsordning

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Det statliga förvaltningssystemet

 • Lagstiftning och rättskällor

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet

 • Rättskällor och lagstiftningens hierarki

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Lagstiftning och rättskällor

 • Lagstiftningsarbetet

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Lagstiftning och rättskällor

 • Förordningar och myndighetsföreskrifter

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Lagstiftning och rättskällor

 • Förarbeten till lagstiftning

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Lagstiftning och rättskällor

 • Rättspraxis och doktrin

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Lagstiftning och rättskällor

 • EU-avgift samt ekonomiska påföljder av fördragsbrott

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / EU-rättens påverkan på svensk rätt

 • När används förvaltningslagen?

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Förvaltningslagen och dess tillämpning

 • Serviceskyldighetens omfattning

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Förvaltningslagen och dess tillämpning / Skatteverkets serviceskyldighet

 • Skyldigheten att svara

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Förvaltningslagen och dess tillämpning / Skatteverkets serviceskyldighet

 • Skatteverket ska vara tillgängligt för allmänheten

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Förvaltningslagen och dess tillämpning / Skatteverkets serviceskyldighet

 • Myndigheterna ska samverka

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Förvaltningslagen och dess tillämpning

 • Avgiftsförordningen

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet

 • Tillämpningsområde

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Skatteförfarandelagens tillämpning

 • Övergångsbestämmelser

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Skatteförfarandelagens tillämpning

 • Rättsprinciper

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet

 • Begreppet ärende i förvaltningslagen

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Vad är myndighetsutövning?

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Partsbehörighet, rättslig handlingsförmåga och saklegitimation

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Partsbehörighet

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden / Partsbehörighet, rättslig handlingsförmåga och saklegitimation

 • Rättslig handlingsförmåga

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden / Partsbehörighet, rättslig handlingsförmåga och saklegitimation

 • Saklegitimation

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden / Partsbehörighet, rättslig handlingsförmåga och saklegitimation

 • Vilka personer är parter i ett ärende?

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden / Part och företrädare

 • Behörig företrädare

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden / Part och företrädare

 • Tolkning och översättning

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Ombud och biträde

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Allmänna krav på handläggningen av ärenden

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Att inleda ett ärende

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Hur ankomstdagen för en handling ska bestämmas

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Jävsgrunderna i förvaltningslagen

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Att hämta in ett yttrande genom remiss

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Rätten att lämna muntliga uppgifter

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Dokumentation av uppgifter

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Partsinsyn

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Kommunikation

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Åtgärder om handläggningen försenas

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Viteslagen

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Vem ska registreras?

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Registrering

 • Anmälan för registrering

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Registrering

 • Fastställt formulär

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Registrering

 • Föreläggande om registrering

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Registrering

 • Beslut om registrering

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Registrering

 • Avregistrering

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Registrering

 • Ansökan om anstånd

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Anstånd med att lämna deklaration och särskilda uppgifter

 • Skattedeklaration

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Anstånd med att lämna deklaration och särskilda uppgifter

 • Formkrav

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande

 • Uppgifter som har lämnats för någon annans räkning

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande

 • Arbetsgivardeklaration

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande

 • Vem ska lämna arbetsgivardeklaration?

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Arbetsgivardeklaration

 • För vilka ersättningar ska redovisning ske per betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationen?

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Arbetsgivardeklaration

 • Vilka uppgifter ska redovisas i en arbetsgivardeklaration?

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Arbetsgivardeklaration

 • När ska arbetsgivardeklarationen lämnas?

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Arbetsgivardeklaration

 • Förenklad arbetsgivardeklaration

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande

 • Fastighetsdeklarationer m.m.

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande

 • När och var ska inkomstdeklaration lämnas?

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Inkomstdeklaration och särskilda uppgifter

 • Juridiska personer

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Inkomstdeklaration och särskilda uppgifter / Vem ska lämna en inkomstdeklaration?

 • Fysiska personer

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Inkomstdeklaration och särskilda uppgifter / Vem ska lämna en inkomstdeklaration?

 • Dödsbon

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Inkomstdeklaration och särskilda uppgifter / Vem ska lämna en inkomstdeklaration?

 • Generella bestämmelser

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Inkomstdeklaration och särskilda uppgifter / Vad ska en inkomstdeklaration innehålla?

 • Fåmansföretag, dess delägare samt företagsledare

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Inkomstdeklaration och särskilda uppgifter / Vad ska en inkomstdeklaration innehålla? / Särskilt om vissa skattesubjekt

 • Särskilda uppgifter

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Inkomstdeklaration och särskilda uppgifter

 • Mervärdesskattedeklaration

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande

 • Vem ska lämna mervärdesskattedeklaration och vad ska den innehålla?

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Mervärdesskattedeklaration

 • Redovisningsperiod för mervärdesskattedeklaration

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Mervärdesskattedeklaration

 • Ändring av redovisningsperiod

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Mervärdesskattedeklaration

 • Deklarationstidpunkt

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Mervärdesskattedeklaration

 • Vem ska lämna en punktskattedeklaration och vad ska den innehålla?

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Punktskattedeklaration

 • Redovisningsperioder för punktskattedeklaration

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Punktskattedeklaration

 • Deklarationstidpunkt för en punktskattedeklaration

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Punktskattedeklaration

 • Tobaksskatt, alkoholskatt och skatt på energi

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Särskild skattedeklaration

 • Skatt på kemikalier i viss elektronik

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Särskild skattedeklaration

 • Skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Särskild skattedeklaration

 • Särskild inkomstskatt

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Särskild skattedeklaration

 • Särskild mervärdesskattedeklaration

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Särskild skattedeklaration

 • Informationsuppgifter

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande

 • Bestämmelser som gäller alla informationsuppgifter

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Informationsuppgifter

 • Uppgifter till den deklarationsskyldige

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Informationsuppgifter

 • Den som uppgiften lämnas för

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Informationsuppgifter / Uppgifter till den deklarationsskyldige

 • Uppgifter till den uppgiftsskyldiga

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Informationsuppgifter

 • Förmåner och ersättningar

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Informationsuppgifter / Uppgifter till den uppgiftsskyldiga

 • Värdepappersfonder och specialfonder

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Informationsuppgifter / Uppgifter till den uppgiftsskyldiga

 • FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Informationsuppgifter / Uppgifter till den uppgiftsskyldiga

 • Gemensamma bestämmelser för kontrolluppgifter

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter

 • Syftet med kontrolluppgifter

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Gemensamma bestämmelser för kontrolluppgifter

 • Hur ska kontrolluppgift lämnas?

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Gemensamma bestämmelser för kontrolluppgifter

 • Vilka uppgifter ska alla kontrolluppgifter innehålla?

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Gemensamma bestämmelser för kontrolluppgifter

 • Undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgift

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Gemensamma bestämmelser för kontrolluppgifter

 • Skyldigheten att lämna kontrolluppgift

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Tjänst

 • Undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgift

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Tjänst

 • För vem och av vem ska kontrolluppgift lämnas?

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Tjänst

 • Vilka kontrolluppgifter finns i inkomstslaget tjänst?

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Tjänst

 • Vilka uppgifter ska lämnas i kontrolluppgiften?

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Tjänst

 • Värdering av förmåner och ersättningar

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Tjänst

 • Gemensamma regler

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital

 • Ränta och annan avkastning på fordringsrätter

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital

 • Ränteutgifter

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital

 • Avkastning på delägarrätter

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital

 • Värdepappersfonder och specialfonder

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital / Avyttring

 • Aktier, konvertibler och obligationer m.m.

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital / Avyttring

 • Optioner, terminer och andra derivat

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital / Avyttring

 • Bostadsrätt

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital / Avyttring

 • Värdepappersfonder och specialfonder

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital / Schablonintäkt

 • Betalningar till och från utlandet

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital

 • Utländsk bank och finansiellt företag

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital / Förbindelse att lämna kontrolluppgift

 • Utländsk värdepapperscentral

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital / Förbindelse att lämna kontrolluppgift

 • Näringsverksamhet

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter

 • Pensioner

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter

 • Pensionssparande

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Pensioner

 • Flytt och överlåtelse

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Pensioner

 • Avskattning

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Pensioner

 • Underlag för avkastningsskatt

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Pensioner

 • Förmedling av en utländsk försäkring

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Pensioner

 • Förbindelse att lämna kontrolluppgift

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Pensioner

 • Åtagande att lämna kontrolluppgift

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Pensioner

 • Vem ska lämna kontrolluppgift?

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / FATCA

 • För vem ska kontrolluppgift lämnas?

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / FATCA

 • Gemensamma bestämmelser vid granskning av konton

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / FATCA / Identifiering av rapporteringspliktiga konton

 • Granskning av fysiska personers konton

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / FATCA / Identifiering av rapporteringspliktiga konton

 • Granskning av enheters konto

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / FATCA / Identifiering av rapporteringspliktiga konton

 • För vilka finansiella konton ska kontrolluppgift lämnas?

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / FATCA

 • Vad ska kontrolluppgiften innehålla och när ska den lämnas?

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / FATCA

 • Vem ska lämna kontrolluppgift?

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / CRS och DAC 2

 • För vem ska kontrolluppgift lämnas?

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / CRS och DAC 2

 • Gemensamma bestämmelser vid granskning av konton

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / CRS och DAC 2 / Identifiering av rapporteringspliktiga konton

 • Granskning av fysiska personers konton

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / CRS och DAC 2 / Identifiering av rapporteringspliktiga konton

 • Granskning av enheters konto

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / CRS och DAC 2 / Identifiering av rapporteringspliktiga konton

 • För vilka finansiella konton ska kontrolluppgift lämnas?

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / CRS och DAC 2

 • Vad ska kontrolluppgiften innehålla och när ska den lämnas?

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / CRS och DAC 2

 • Mikroproduktion av förnybar el

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter

 • Fackföreningsavgift

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter

 • Vad som ska redovisas

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Periodisk sammanställning

 • Rapporteringsperiod

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Periodisk sammanställning

 • Land-för-land-rapportering

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande

 • Ett deklarationsombuds behörighet

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Ombud, representant, grupphuvudman samt mottagare som ingått socialavgiftsavtal / Deklarationsombud

 • Vem kan godkännas som deklarationsombud?

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Ombud, representant, grupphuvudman samt mottagare som ingått socialavgiftsavtal / Deklarationsombud

 • Återkallelse av godkännande som deklarationsombud

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Ombud, representant, grupphuvudman samt mottagare som ingått socialavgiftsavtal / Deklarationsombud

 • Ombud för utländsk beskattningsbar person

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Ombud, representant, grupphuvudman samt mottagare som ingått socialavgiftsavtal

 • Ombud för en generalrepresentation för ett utländskt skadeförsäkringsföretag

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Ombud, representant, grupphuvudman samt mottagare som ingått socialavgiftsavtal

 • Representant för enkelt bolag eller partrederi

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Ombud, representant, grupphuvudman samt mottagare som ingått socialavgiftsavtal

 • Mottagare som ingått socialavgiftsavtal

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Ombud, representant, grupphuvudman samt mottagare som ingått socialavgiftsavtal

 • Utformning och dokumentation av beslut

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut

 • Skyldigheten att motivera beslut

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut

 • Underrättelse om innehållet i beslut och om hur man överklagar

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut

 • Vad är delgivning?

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Delgivning

 • Vem är delgivningsmottagare?

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Delgivning

 • Delgivningssätt

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Delgivning

 • Internationell delgivning

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Delgivning

 • När beslut får verkställas

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut

 • Föredragning av ett ärende

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut

 • Olika former av beslut

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut

 • Omröstning och avvikande mening

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut

 • Alkoholskatt

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Bokföring (dispenser)

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Bouppteckning

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Fastighetstaxering

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Folkbokföring

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Identitetskort

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Kupongskatt

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Pensionsgrundande inkomst (PGI)

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Skatt på energi

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Skatt på kemikalier i viss elektronik

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Förankring hos en särskilt kvalificerad beslutsfattare

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Vad innebär förankring?

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Förankring hos en särskilt kvalificerad beslutsfattare

 • Vilka beslut ska förankras?

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Förankring hos en särskilt kvalificerad beslutsfattare

 • Skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Särskild inkomstskatt

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Beslut om slutlig skatt

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Beslut och besked om slutlig skatt

 • Underlaget för slutlig skatt

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Beslut och besked om slutlig skatt

 • Avvikelser som avser mindre belopp

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Beslut och besked om slutlig skatt

 • Skatternas och avgifternas storlek

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Beslut och besked om slutlig skatt

 • Skattereduktion

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Beslut och besked om slutlig skatt

 • Hur vissa avgifter ska beräknas

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Beslut och besked om slutlig skatt

 • Överskott eller underskott av slutlig skatt

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Beslut och besked om slutlig skatt

 • Besked om slutlig skatt

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Beslut och besked om slutlig skatt

 • Skönsmässiga beslut om skatter och avgifter

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Beslut om särskilda avgifter

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Förseningsavgift

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Beslut om särskilda avgifter

 • Vid oriktig uppgift och skönsbeskattning

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Beslut om särskilda avgifter / Skattetillägg

 • När skatteavdrag inte har gjorts

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Beslut om särskilda avgifter / Skattetillägg

 • Kontrollavgift

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Beslut om särskilda avgifter

 • Återkallelseavgift

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Beslut om särskilda avgifter

 • Särskild avgift tillfaller staten

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Beslut om särskilda avgifter

 • Besluts verkställbarhet

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Skattereduktion för rot- och rutarbete

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Tobaksskatt

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Trängselskatt och tilläggsavgift

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Vägavgift

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Vägtrafikskatt

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Äktenskapsregistret

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Omprövning, rättelse och ändring

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande

 • Rättelse av skrivfel och liknande i Skatteverkets beslut

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring

 • Ändring av beslut

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring

 • Alkoholskatt

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövningsbestämmelser inom olika ämnesområden

 • Bokföring (dispenser)

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövningsbestämmelser inom olika ämnesområden

 • Bouppteckning

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövningsbestämmelser inom olika ämnesområden

 • Grundläggande bestämmelser

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövningsbestämmelser inom olika ämnesområden / Fastighetstaxering

 • Särskilt kvalificerad beslutsfattare

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövningsbestämmelser inom olika ämnesområden / Fastighetstaxering

 • Folkbokföring

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövningsbestämmelser inom olika ämnesområden

 • Identitetskort

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövningsbestämmelser inom olika ämnesområden

 • Kupongskatt

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövningsbestämmelser inom olika ämnesområden

 • Organisationsnummer

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövningsbestämmelser inom olika ämnesområden

 • Pensionsgrundande inkomst (PGI)

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövningsbestämmelser inom olika ämnesområden

 • Skatt på energi

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövningsbestämmelser inom olika ämnesområden

 • Skatt på kemikalier i viss elektronik

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövningsbestämmelser inom olika ämnesområden

 • Skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövningsbestämmelser inom olika ämnesområden

 • Grundläggande bestämmelser

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövningsbestämmelser inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Särskilt kvalificerad beslutsfattare

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövningsbestämmelser inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Hur man begär omprövning

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövningsbestämmelser inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / På begäran av enskild

 • Inte beslut till nackdel

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövningsbestämmelser inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / På begäran av enskild

 • Tiden för att begära omprövning – huvudregeln

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövningsbestämmelser inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / På begäran av enskild

 • Förlängd tid för omprövning

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövningsbestämmelser inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / På begäran av enskild

 • På Skatteverkets initiativ

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövningsbestämmelser inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Omprövning till fördel

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövningsbestämmelser inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / På Skatteverkets initiativ

 • Omprövningstid enligt huvudregeln

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövningsbestämmelser inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / På Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel

 • Särskild omprövningstid för vissa beslut

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövningsbestämmelser inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / På Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel

 • Utan krav på oriktig uppgift

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövningsbestämmelser inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / På Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel / Efterbeskattning – omprövning på Skatteverkets initiativ till nackdel efter tvåårsfristen

 • På grund av oriktig uppgift

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövningsbestämmelser inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / På Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel / Efterbeskattning – omprövning på Skatteverkets initiativ till nackdel efter tvåårsfristen

 • När efterbeskattning inte får beslutas

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövningsbestämmelser inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / På Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel / Efterbeskattning – omprövning på Skatteverkets initiativ till nackdel efter tvåårsfristen

 • Förkortad tid för efterbeskattning vid dödsfall

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövningsbestämmelser inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / På Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel / Efterbeskattning – omprövning på Skatteverkets initiativ till nackdel efter tvåårsfristen

 • Förlängd tid för efterbeskattning

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövningsbestämmelser inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / På Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel / Efterbeskattning – omprövning på Skatteverkets initiativ till nackdel efter tvåårsfristen

 • Skattereduktion för rot- och rutarbete

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövningsbestämmelser inom olika ämnesområden

 • Tobaksskatt

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövningsbestämmelser inom olika ämnesområden

 • Trängselskatt och tilläggsavgift

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövningsbestämmelser inom olika ämnesområden

 • Vägavgift

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövningsbestämmelser inom olika ämnesområden

 • Vägtrafikskatt

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövningsbestämmelser inom olika ämnesområden

 • Äktenskapsregistret

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövningsbestämmelser inom olika ämnesområden

 • Överklagande

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande

 • Vem får överklaga ett beslut och vilka beslut får överklagas?

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande

 • Skatteverkets beslut enligt FL överklagas till förvaltningsrätten

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande

 • Begäran om inhibition vid överklagande av ett beslut

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande

 • Hur beslut överklagas och inom vilken tid

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande

 • Åtgärder efter ett överklagande

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande

 • Överklagande av beslut om långsam handläggning

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande

 • Saken i skatteförfarandet

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande

 • Särskilt om olika ämnesområden

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande

 • Alkoholskatt

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Bokföring (dispenser)

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Bouppteckning

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Fastighetstaxering

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Folkbokföring

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Identitetskort

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Organisationsnummer

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Skatt på energi

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Skatt på kemikalier i viss elektronik

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Överklagande av Skatteverkets beslut

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Överklagande av den beslutet gäller och besluts överklagbarhet

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Överklagande av Skatteverkets beslut / Beslut som får överklagas och vem som får överklaga

 • Överklagande av allmänna ombudet

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Överklagande av Skatteverkets beslut / Beslut som får överklagas och vem som får överklaga

 • Beslut som inte får överklagas

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Överklagande av Skatteverkets beslut

 • Huvudregeln

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Överklagande av Skatteverkets beslut / Tiden för överklagande

 • Förlängd överklagandetid

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Överklagande av Skatteverkets beslut / Tiden för överklagande

 • Särskild överklagandetid för vissa beslut

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Överklagande av Skatteverkets beslut / Tiden för överklagande

 • Rättidsprövning

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Överklagande av Skatteverkets beslut / Tiden för överklagande

 • Omprövning av det överklagade beslutet

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Överklagande av Skatteverkets beslut

 • Vem för det allmännas talan?

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Överklagande av Skatteverkets beslut

 • Tiden för överklagande

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Överklagande av förvaltningsrättens & kammarrättens beslut

 • Anslutningsöverklagande

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Överklagande av förvaltningsrättens & kammarrättens beslut

 • Muntlig förhandling

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Handläggning vid domstol

 • Beslut av regeringen

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Skattereduktion för rot- och rutarbete

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Tobaksskatt

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Trängselskatt och tilläggsavgift

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Vägavgift

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Vägtrafikskatt

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Äktenskapsregistret

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande

 • Åtgärder efter ett domstolsavgörande avseende beskattning

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande

 • Generell dokumentationsskyldighet

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet

 • Kassaregister

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet

 • Vem ska använda kassaregister?

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Kassaregister

 • Schematisk bild över Skatteverkets föreskrifter om kassaregister

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Kassaregister

 • Undantag från skyldigheten att använda kassaregister

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Kassaregister

 • Ett företags användning av kassaregister

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Kassaregister

 • Certifierat kassaregister

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Kassaregister

 • Krav på kassaregister och tillverkardeklaration

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Kassaregister

 • Kontrollenheter och kontrollsystem

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Kassaregister

 • Vad är en personalliggare?

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Personalliggare

 • Personalliggare i vissa verksamheter

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Personalliggare

 • Personalliggare på byggarbetsplatser

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Personalliggare

 • Elektroniska personalliggare på byggarbetsplatser

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Personalliggare / Personalliggare på byggarbetsplatser

 • Byggherrens skyldigheter

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Personalliggare / Personalliggare på byggarbetsplatser

 • Entreprenörens skyldigheter

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Personalliggare / Personalliggare på byggarbetsplatser

 • Uppgifter som ska föras in i en personalliggare

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Personalliggare

 • Torg- och marknadshandel enligt skatteförfarandelagen

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Torg- och marknadshandel

 • Platsupplåtare ska dokumentera och bevara uppgifter

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Torg- och marknadshandel

 • Utredning, kontroll & tillsyn

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande

 • Anmälningsskyldigheter

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn

 • Brottsanmälan

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Brott och brottsanmälan

 • Folkbokföringsbrott

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Brott och brottsanmälan

 • Näringsförbud

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn

 • Bevisning

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn

 • Behörighet att utbyta information

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Informationsutbyte med andra länder

 • Sekretess och användningsbegränsningar

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Informationsutbyte med andra länder

 • Lagen om ömsesidig handräckning i skatteärenden

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Informationsutbyte med andra länder

 • Bilaterala informationsutbytesavtal

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Informationsutbyte med andra länder / Var finns stöd för informationsutbyte?

 • EU-direktivet om handräckning i skatteärenden

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Informationsutbyte med andra länder / Var finns stöd för informationsutbyte?

 • EU-förordningen om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Informationsutbyte med andra länder / Var finns stöd för informationsutbyte?

 • EU-förordningen om administrativt samarbete i fråga om skatt på alkohol, energi och tobak

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Informationsutbyte med andra länder / Var finns stöd för informationsutbyte?

 • Europaråds- och OECD-konventionen

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Informationsutbyte med andra länder / Var finns stöd för informationsutbyte?

 • Skatteavtal

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Informationsutbyte med andra länder / Var finns stöd för informationsutbyte?

 • Skatteverkets utredningsskyldighet

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn

 • Skrivbordskontroll och frivilliga besök

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn

 • Alkoholtillsyn

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden

 • Utredning

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Fastighetstaxering

 • Föreläggande

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Fastighetstaxering

 • Punktskattebesök för alkohol, tobak och energi

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden

 • Vad innebär kommunikation?

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Skatteverkets kommunikationsskyldighet

 • Inhämta yttrande över tilltänkta nackdelsbeslut

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Skatteverkets kommunikationsskyldighet

 • Inhämta yttrande över uppgifter tillförda av annan

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Skatteverkets kommunikationsskyldighet

 • Föreläggande

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Föreläggande om att fullgöra uppgiftsskyldighet

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Föreläggande

 • Föreläggande om att medverka personligen

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Föreläggande

 • Föreläggande om att lämna uppgift

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Föreläggande

 • Utformning av föreläggande och hur föreläggandet följs

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Föreläggande

 • Vitesföreläggande

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Vitesförbud

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Vitesföreläggande

 • Utformning av vitesföreläggande och hur föreläggandet följs

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Vitesföreläggande

 • Utdömande av vite och behörig förvaltningsrätt

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Vitesföreläggande

 • Gemensamma bestämmelser och principer

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Tillsyn och kontrollbesök

 • Tillsyn över kassaregister

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Tillsyn och kontrollbesök

 • Kontrollbesök för kassaregister

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Tillsyn och kontrollbesök

 • Kontrollbesök för personalliggare på byggarbetsplatser

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Tillsyn och kontrollbesök

 • Kontrollbesök för personalliggare i vissa verksamheter

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Tillsyn och kontrollbesök

 • Kontrollbesök för torg- och marknadshandel

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Tillsyn och kontrollbesök

 • I vilka syften får revision ske?

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Revision

 • Vem får revideras?

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Revision

 • Regler om revisionsbeslutet

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Revision

 • Revision ska ske i samverkan

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Revision

 • Revisorns befogenheter

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Revision

 • Den reviderades skyldigheter vid revision

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Revision

 • Föreläggande inom revisionen

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Revision

 • Revisionens avslutande

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Revision

 • Vad är bevissäkring?

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Bevissäkring

 • Eftersökande och omhändertagande av handlingar

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Bevissäkring

 • Försegling

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Bevissäkring

 • Beslut om bevissäkring

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Bevissäkring

 • Vem verkställer ett beslut om bevissäkring?

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Bevissäkring / Verkställighet av beslut om bevissäkring

 • När och hur ska verkställighet ske?

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Bevissäkring / Verkställighet av beslut om bevissäkring

 • Befogenheter och begränsningar vid verkställigheten

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Bevissäkring / Verkställighet av beslut om bevissäkring

 • Återlämnande av handlingar m.m.

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Bevissäkring / Verkställighet av beslut om bevissäkring

 • Undantag från kontroll

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Undantag från föreläggande

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Undantag från kontroll

 • Undantag av handlingar från granskning

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Undantag från kontroll

 • Hur det går till att begära undantag av handlingar

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Undantag från kontroll

 • Rätten till ersättning

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Ersättning för ombudskostnader

 • Begränsningar i rätten till ersättning

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Ersättning för ombudskostnader

 • Ansökan och handläggning

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Ersättning för ombudskostnader

 • Utbetalning av ersättning

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Ersättning för ombudskostnader

 • Skadestånd

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande

Borttagna sidor

 • Arbetsgivardeklaration

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande

 • Arbetsgivardeklaration på individnivå från 1 januari 2019

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande

 • Skatt på vinstsparande

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Särskild skattedeklaration

 • Beslut som inte får överklagas

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Överklagande av förvaltningsrättens & kammarrättens beslut

 • Ekonomisk brottslighet

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn

 • Övergångsbestämmelser

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Föreläggande

 • Övergångsbestämmelser

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Vitesföreläggande

 • Övergångsbestämmelser

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Revision

 • Övergångsbestämmelser

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Bevissäkring

 • Övergångsbestämmelser

  Start / 2019 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Undantag från kontroll

Inkomstskatt

Nya sidor

Uppdaterade sidor

Borttagna sidor

 • Tremånadersregeln

  Start / 2019 / Inkomstskatt / Tjänst / Vad får man avdrag för? / Tjänsteresor

 • Grundförutsättningarna för avdrag

  Start / 2019 / Inkomstskatt / Tjänst / Vad får man avdrag för? / Tillfälligt arbete och dubbel bosättning

 • Fastigheter och andelar som lagertillgångar

  Start / 2019 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Särskilda regler för olika slag av tillgångar / Byggnadsrörelse, handel med fastigheter och tomtrörelse

 • Beskattning av lagertillgångar under innehavstiden

  Start / 2019 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Särskilda regler för olika slag av tillgångar / Byggnadsrörelse, handel med fastigheter och tomtrörelse

 • Övriga kapitalinkomster och utgifter

  Start / 2019 / Inkomstskatt / Kapital

Mervärdesskatt

Nya sidor

 • Nära anknytning till sjukvård

  Start / 2019 / Mervärdesskatt / Skatteplikt och undantag / Undantag från skatteplikt / Sjukvård, tandvård och social omsorg / Sjukvård

 • Redovisning av vouchrar

  Start / 2019 / Mervärdesskatt / Redovisning av utgående och ingående skatt / Specialregler för redovisning av mervärdesskatt

Uppdaterade sidor

Borttagna sidor

 • Import av vissa konstverk

  Start / 2019 / Mervärdesskatt / Skattesatser och beskattningsunderlag / Skattesatser / Skattesats 12 procent

Punktskatter

Nya sidor

Uppdaterade sidor

Borttagna sidor

 • Återbetalning

  Start / 2019 / Punktskatter / Reklamskatt

 • Skatt på spel, lotteri och vinstsparande

  Start / 2019 / Punktskatter

 • Skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer

  Start / 2019 / Punktskatter

Skattebetalning & borgenärsarbete

Uppdaterade sidor

Skattetillägg

Uppdaterade sidor

Socialavgifter

Nya sidor

 • Konventionen med Kanada

  Start / 2019 / Socialavgifter / Internationella sammanhang / Socialförsäkringskonventioner

Uppdaterade sidor

Andra skatter & avgifter

Nya sidor

Uppdaterade sidor

Andra ämnesområden

Nya sidor

Uppdaterade sidor